Roergangers


Het havenkoor kent de volgende roergangers :

Functie Naam Telefoon Mobiel Stuur mail
Voorzitter Peter Lammens 0168-476380 06-54246760
Secretaris Corrie Timmers 0168-472313 06-11486396
Penningmeester Jan Sonneveld 0168-462930 06-12187571
Alg. lid Jaap Leijten 0168-472334 06-10534189  
Alg. lid Simon Hamelink 0168-404379 06-11252801  
Voorzitter
Peter Lammens

Secretaris
Corrie Timmers

 

Penningmeester

Jan Sonneveld

 


Algemeen
bestuurslid
Jaap Leijten

Algemeen
bestuurslid
Simon Hamelink