Fortitudo in de Pers

Shanty & Seasong Festival

(Uit Weekblad De Ster 15 september 2018) Klik op de afbeelding voor een PDF vergroting.

Geslaagd ‘Open Huis’ van Havenkoor Fortitudo

(Uit Weekblad De Ster 15 april 2017) Havenkoor Fortitudo vreesde vorige week zondag dat vanwege het prachtige voorjaarsweer weinig belangstelling zou zijn voor het ‘Open Huis’ dat in buurthuis Irene werd gehouden. Het tegendeel bleek waar want hoewel het publiek vrij in en uit kon lopen zat de grote zaal van het buurthuis steeds vol met belangstellenden. Fortitudo verzorgde twee keer een optreden van bijna drie kwartier o.l.v. van Erris Plooij. Gedurende het eerste optreden werden voornamelijk nieuw ingestudeerde nummers te gehore gebracht. Tot grote verrassing van zowel koor als publiek kon voormalig dirigent en ere-lid Herma Salomons de verleiding niet weerstaan om het lied Junge kom bald wieder mee te zingen.
Tijdens de pauze kon het publiek uit het bestaande repertoire een top vijf samenstellen dat Fortitudo na de pauze ten gehore bracht, aangevuld met enkele favorieten van de koorleden zelf. Uiteraard werd het optreden afgesloten met het Lied van Willemstad.
Fortitudo houdt aan het Open Huis waarschijnlijk een drietal nieuwe leden over onder wie een accordeonist. Ook kunnen wat nieuwe namen aan de donateurslijst toegevoegd worden. Inmiddels blijkt uit de website www.havenkoorfortitudo.nl dat het koor rond is met een nieuwe muzikaal leider. Het is Bas de Ruyter uit Hardinxveld-Giessendam geworden.
Omdat De Ruyter nog wat moet schuiven met een ander koor waar hij ook dirigent van is en vanwege Tweede Paasdag verschuiven de komende tijd een paar repetities. Zo wordt er komende dinsdagavond 18 april van 20.00 tot 22.00 uur onder zijn leiding geoefend in de bovenzaal van het Wapen van Willemstad.

Havenkoor Fortitudo viert tien-jarig jubileum

Uit Weekblad De Ster 5 november 2016) Op 6 november is het tien jaar geleden dat Havenkoor Fortitudo werd opgericht. De leden van het Willemstadse koor en hun partners gaan dat tien-jarig bestaan vanavond (zaterdag) vieren met een besloten jubileum feestavond in Het Arsenaal.
Initiatief
Het jubilerende koor is ontstaan na een oproep in De Ster van 19 augustus 2006, op initiatief van Kees Smit, Hans Moerland (overl.  2012) Korstiaan Dane en Peter Moerland. De belangstelling bleek overweldigend. Maar liefst zeventien mannen gaven direct aan een dergelijk koor wel te zien zitten. In Miranda Goudswaard (overl. 2013) uit Dinteloord werd de eerste accordeoniste gevonden. Arnoud Hobbel uit Numansdorp, die binnen Willemstad al enige bekendheid genoot als pianist van de toenmalige gospelgroep ‘The Happy Voices’, wilde als tijdelijk dirigent het koor wel mede van de grond tillen.
Oefenavond
De eerste oefenavond was op maandagavond 4 september onder Arnoud Hobbels leiding in ’t Schipperhuys, de bar achterin het Wapen van Willemstad. Vanwege de grote belangstelling ontstond gelijk al een ruimteprobleem. Ton Post, de toenmalige eigenaar van ’t Wapen van Willemstad besloot destijds de veel grotere Admiraalskamer, de bovenzaal van Het Wapen, beschikbaar te stellen. Fortitudo oefent daar nog steeds op de eerste en derde maandagavond van de maand. Twee weken na de eerste repetitie waren er opnieuw nieuwe gezichten –en vóórdat de oprichtingsvergadering op 6 november werd gehouden telde het koor al 35 leden.
Ledenstop
Herma Salomons was in een eerder stadium al als dirigent gevraagd, maar ze had aanvankelijk –om in schipperstermen te blijven- de boot afgehouden. Na een nieuwe poging van het voorlopige bestuur ging de muzikale plaatsgenote alsnog overstag en kon onder haar enthousiaste leiding gewerkt worden aan het instuderen van het repertoire, dat bestond uit shanties en seasongs. Cees Nuijten uit Moerdijk, Greet van de Weegen uit Dinteloord, Arnold Doejaaren (overl. 2016) uit Steenbergen, Corrie Timmers en Joop van de Meeberg uit Willemstad, Elisha Huijbregts uit Rijsbergen en onlangs Vera Groffen uit Zevenbergen, traden in de loop der jaren toe tot het begeleidingsteam van Fortitudo. Het havenkoor groeide uit tot 65 leden in 2014 en moest toen een ledenstop instellen.
Golven van Muziek
Havenkoor Fortitudo heeft inmiddels bijna overal in het land opgetreden tijdens festivals, bedrijfsfeesten etc., alsmede vaak bij zorginstellingen en op zorgschepen –én zoals algemeen bekend op tal van evenementen en activiteiten in en rond Willemstad.
Het eigen Shanty & Seasong Festival dat dit jaar voor de achtste keer succesvol gehouden werd, is inmiddels een landelijk bekend evenement, dat jaarlijks duizenden bezoekers trekt. Het SSF is in Willemstad een niet meer weg te denken fenomeen. Ook zijn er plannen om komend voorjaar weer een indoor evenement als ‘A Meezing Night’ te organiseren.
Vermeldenswaardig is ook dat Fortitudo twee keer een CD heeft opgenomen. De laatste, ‘Golven van Muziek’ is nog steeds te koop bij Drukkerij Repro.
Afscheid
Na acht jaar vond dirigente Herma Salomons de tijd gekomen om andere dingen te gaan doen. Eind december 2014 werd met een spetterend verrassingsfeest op gepaste wijze afscheid van haar genomen. Fortitudo benoemde de op handen gedragen dirigente daarbij tot erelid.
Per 1 januari 2015 werd Ingrid Kappelle als nieuwe dirigente van Havenkoor Fortitudo aangesteld. Ingrid en Fortitudo namen in de zomer van 2016 alweer afscheid van elkaar, omdat de gewenste ‘klik’ niet tot stand bleek te komen. Sindsdien is Fortitudo nog steeds zoekende naar een nieuwe dirigent(e).
Inmiddels heeft mede-oprichter Kees Smit de voorzittershamer (in maart 2016) overgedragen aan Peter Lammens. Bij die gelegenheid besloten de leden Kees Smit te benoemen tot erevoorzitter. Het jubilerende mannenkoor bestaat momenteel uit 55 leden.

Vesting Willemstad staat
weekend van 12 en 13 september bol van activiteiten

Uit Weekblad De Ster 5 september 2015) In het weekend van 12 en 13 september bruist het in Willemstad van de cultuur en creativiteit en zullen naar verwachting velen een bezoek aan Willemstad brengen.
Het is dat weekend Open Monumentendag, Moerdijkse Kunst- en Cultuurroute, Creatief Willemstad, expositie in het Oude Raadhuis en zondags het Shanty & Seasong Festival. Zondags is ook Waterpoort Armada actief in de Vesting met o.a. Pier de Poartere. Aan deze activiteiten is deze week nog toegevoegd een klein muziektheater voorstelling in De Gaard op zaterdag 12 september om 14.00 uur. Voor al deze evenementen is de toegang gratis en elders in De Ster leest u er meer over.
Met name de vele duizenden bezoekers die verwacht worden vanwege Shanty & Seasong Festival, maar natuurlijk ook anderen, kunnen o.a. parkeren bij de Volkeraksluizen. Havenkoor Fortitudo en de gemeente Moerdijk zetten zondags shuttle busjes in om de bezoekers vandaar naar de vesting -en terug- te vervoeren. Ook daarover elders meer in De Ster.

Waterpoort Armada 13 september present in Vesting

Uit Weekblad De Ster, 05 september 2015) Waterpoort Armada komt tijdens het Shanty & Seasong Festival van Havenkoor Fortitudo op zondag 13 september naar de Vesting Willemstad. Waterpoort Armada is een reeks van activiteiten in en om het Waterpoortgebied (Hollandsch Diep, Volkerak, Zoommeer) met als doel dit gebied te promoten. Daarbij wordt o.a. gebruik gemaakt van bestaande en nieuwe evenementen en van  ambassadeur Pier de Poartere die tijdens evenementen mensen op straat interviewt en sfeerverslagen maakt voor op de website van Armada (www.waterpoort-armada.nl). Op 12 september is Pier in Ooltgensplaat bij de Galathese Havendag.
Pier de Poartere zal samen met wethouder Thomas Zwiers aanwezig zijn bij de opening van het festival op het podium nabij de Rosmolen. Daarna gaat Piere de Vesting in om “Waterpoort” te promoten. In o.a. de voormalige R.K. kerk in de Landpoortstraat is een tentoonstelling van fotostrips van leerlingen van scholen uit de Zuiderwaterlinie. Vrijdag jl. was er een netwerkbijeenkomst in Willemstad en Ooltgensplaat.

Shanty & Seasong Festival happening voor Willemstad

(Uit Weekblad De Ster, 25 september 2013). Het 5e Shanty & Seasong Festival dat Havenkoor Fortitudo zondag j.l. in de vesting organiseerde is in alle opzichten een geslaagd evenement geworden. Naar schatting bezochten 5 a 6000 mensen het festival dat zonder problemen verliep. Daarmee is het onbetwist het grootste huidige evenement dat jaarlijks in de Vesting wordt gehouden. Zowel van deelnemende koren als publiek mocht Fortitudo complimenten in ontvangst nemen en de horeca beleefde een goede dag. Ook vanuit de bevolking ontving Fortitudo alle medewerking o.a. doordat auto’s tijdig naar elders werden verplaatst.
Tijdens zo’n groot festival is het niet te voorkomen dat meerdere koren dezelfde shanties of seasongs lieten horen maar over het algemeen kan gesteld worden dat het repertoire divers was. Van echte oude shanties die tot cultureel erfgoed gerekend mogen worden tot vrolijke meezingers als De Woonboot van Stef Ekkel.
Hoewel de organisatie alles nog gaat evalueren kan gesteld worden dat ook het vierde podium, dat deelname van 12 koren mogelijk maakte, een succes bleek en dat de belangstelling voor de gelijktijdig gehouden snuffelmarkt jaarlijks toeneemt.De exposities in het kader van de Kunst & Cultuurroute en het festival beten elkaar niet zo bleek. Honderden bezochten de expositie in het Oude Raadhuis, de heemkundezolder of beklommen de toren van de Koepelkerk. Intussen staat vast dat het volgende festival op zondag 14 september 2014 wordt gehouden.

Veel lof voor geslaagde cd en kleding presentatie

(Uit Weekblad De Ster, 20 januari 2013) Het was zondagmiddag 13 januari 2013 druk in gebouw Irene. Zo’n 200 tot 250 personen woonden de presentatie van de nieuwe winterkleding en de presentatie van de 2e cd van Havenkoor Fortitudo bij. Natuurlijk liet Fortitudo de nummers van de cd ook live horen en oogstte daarmee veel lof van het publiek.
Presentator Leen Blok heette iedereen welkom. Onder de gasten niet alleen Willemstadters en andere fans, maar ook tal van afgevaardigden van andere koren. Zo ontdekten we vertegenwoordigers van koren uit Rotterdam, Leiden, ’s-Gravendeel, Dordrecht, Zwijndrecht, Ruchpen en Bergen op Zoom. Ook was een vertegenwoordiging aanwezig van de landelijke koepelorganisatie ShantyNederland. Ook verschillende sponsoren en andere begunstigers van het jaarlijkse Shanty & Seasong Festival waren present.
Fortitudo voorzitter Kees Smit stond in zijn nieuwjaarstoespraak niet allen stil bij de hoogtepunten en enorme groei die Fortitudo in 6 jaar o.l.v. dirigente Herma Salomons door maakte maar ook bij een dieptepunt, het overlijden van het jongste lid Hans Moerland op 30 oktober vorig jaar.
Direct na het onthullen en presenteren van de nieuwe cd met als titel “Golven van Muziek” maakte een geëmotioneerde Kees Smit bekend dat het bestuur besloten had de cd aan Hans Moerland op te dragen.
Herma Salomons ontving uit handen van de voorzitter het eerste exemplaar van de cd die al direct na de presentatie door zo’n 100 personen werd aangeschaft.
Intussen had het publiek ook al kennis kunnen maken met het nieuwe wintertenue van Fortitudo. Dat bestaat nu naast de reeds bekende zwarte schoenen en blauwe spijkerbroek uit wit-blauw en blauw-wit gestreepte polo’s met lange mouwen met daaronder een rood t-shirt.
Op de lokale radio Moerdijk FM zal zondagmiddag 20 januari tussen 14.00 en 16.00 uur een interview met voorzitter Kees Smit en een impressie van de cd presentatie worden uitgezonden. Door Janneke Driesprong is van de cd- en kledingpresentatie een leuk filmpje gemaakt en op youtube geplaats (http://youtu.be/AMVVGi0pPJc). De nieuwe cd is voor de prijs van E 9,95 te koop bij Repro in de Hofstraat.

Shanty & Seasong Festival ongekend succes

(Uit Weekblad De Ster, 15 september 2012). Het grote Shanty & Seasong Festival dat zondag 9 september 2012 in de Vesting Willemstad werd gehouden is een ongekend succes geworden. De schattingen lopen uiteen, maar dat er zo’n 4 a 5000 bezoekers zijn geweest staat vast. Het weer werkte dan ook fantastisch mee en de organisatie was perfect. De zes verkeersregelaars die waren ingezet hadden hun handen vol. Dat ook het verkeersplan goed werkte bleek toen de brandweer midden op de middag moest uitrukken naar de Bovenkade waar een vader -zonder een sleutel mee te nemen- de deur achter zich had dichtgetrokken terwijl er nog een klein kind in huis was.
Landelijke bekendheid
Wim Groeneveld, festival coördinator en voorzitter van de commissie die het festival organiseerde, toonde zich bijzonder tevreden. “Al onze leden en vele partners hebben uitstekend meegeholpen bij de voorbereidingen, het opbouwen en ook weer opruimen. De bevolking van de Vesting werkte prima mee aan uitvoering van de noodzakelijke verkeersmaatregelen en de deelnemende koren hebben met volle teugen genoten. Ook van die koren hebben we niets dan lof ontvangen en ook in het gastenboek op de website www.havenkoorfortitudo.nl werden al veel positieve reacties achtergelaten. We kunnen rustig stellen dat het Willemstadse Shanty & Seasong Festival na drie jaar op de kaart staat en inmiddels landelijke bekendheid geniet. De liefhebbers kwamen werkelijk uit het gehele land. Jammer dat nog niet alle (horeca)ondernemers in Willemstad er van doordrongen zijn dat Willemstad voor het draaiende houden van de economie een aantal van degelijke evenementen nodig heeft ”, aldus Groeneveld die zelf ook ondernemer is.
Publiekslieveling
Alle negen deelnemende koren bereikten een hoog niveau maar Fortitudo bleek duidelijk de publiekslieveling. Telkens als men naar een ander podium verhuisde trok er een veel (plaatselijk) publiek met Fortitudo mee van podia naar podia.
Fortitudo heeft er ook geen spijt van dat de programmaboekjes huis-aan-huis zijn verspreid. Een gift van iemand die anoniem wil blijven maakte dat mogelijk. De bevolking waardeerde die geste en ook de adverteerders en sponsoren waren er blij mee.
Een paar deelnemers die hadden ingeschreven voor de kleine markt die gelijktijdig op de Voorstraat werd gehouden bleven weg, maar degene die er wel stonden deden goede zaken. Fortitudo moet er zich nog over beraden of dit onderdeel van het festival een (groter) vervolg krijgt.

Fortitudo vanmiddag naar Klundert Glundert

(Uit Weekblad De Ster zaterdag 16 juni 2012) Havenkoor Fortitudo neemt vanmiddag (zaterdag 16 juni 2012) in Klundert deel aan het door het Westhoeks Mannenkoor georganiseerde bourgondisch koren- en bierfestival Klundert Glundert. Naast Fortitudo en WMK nemen er nog 8 andere koren aan deel. De optredens van Fortitudo beginnen om 16.15 en 18.30 uur.
Op vrijdag 29 juni gaan de leden van het havenkoor de feestvreugde verhogen tijdens het 50-ste verjaardagfeestje van hun voorzitter. Zondagmiddag 1 juli zal het koor 3 keer optreden tijdens de Dag van Willemstad rond het Mauritshuis. Op donderdag 9 augustus is er een optreden voor de heemkundige kringen en zaterdag 25 augustus wordt deelgenomen aan een korenfestival tijdens de braderie in Tholen. Vrijdag 31 augustus gaat het koor in Oud-Beijerland gehandicapten wat feestvreugde bezorgen. Naast het eigen Shanty& Seasong Festival op zondag 9 september staan er nog momenteel optredens in Drimmelen op 14 oktober en Alblasserdam op 18 november op het koorprogramma van Fortitudo.
Studio
Tussendoor is er voor de leden en hun partners nog een feestelijke barbecue op zaterdagavond 15 september nadat er tijdens de middaguren in Klundert eerst opnames gemaakt zijn van het door Fortitudo gezongen Lied van Willemstad en het Heijnings Volkslied. Deze opnames worden toegevoegd aan de Canon van Moerdijk.
Voor zaterdag 10 november zijn de verloven van alle Fortitudo leden ingetrokken. Dan duikt Fortitudo namelijk in Zuid-Beijerland de studio in voor het maken van opnames voor de 2e cd die uitgebracht gaat worden.
Ledenstop
Fortitudo kent momenteel een ledenstop omdat het maximum aantal van 60 leden is bereikt. Nieuwe aanvragers van het lidmaatschap komen op de wachtlijst te staan.

Drie Willemstadse koren schitterden
tijdens het benefietconcert voor orgel van Koepelkerk

(Uit Weekblad De Ster 17 maart 2012). Zaterdagavond 10 maart vond het benefietconcert ten bate van de restauratie van het orgel van de Koepelkerk plaats. Fortitudo (o.l.v. Herma Salomons), Couleur Vocale (o.l.v. Ruud Krijnen) en de WillemstaR Singers (o.l.v. Amare Bilate) vertolkten hun mooiste liederen in een sfeervolle en goed gevulde Koepelkerk. De 220 betalende bezoekers en ruim 100 koorleden zorgden voor een volle kerk en brachten tezamen 1700 euro binnen voor het orgel. Een fantastisch bedrag waar de organisatoren erg tevreden mee zijn.
De avond begon met muziek waarbij Fortitudo zong over de zee, het avontuur, hun achtergebleven liefde en de pijn die dit veroorzaakt in hun harten. Couleur Vocale is compleet anders, het 18 koppen tellende, vier stemmige koor bracht subtiele vertolkingen van prachtige liederen waar het publiek met open mond naar luisterde.
De WillemstaR Singers hadden een dubbel gevoel bij deze avond omdat het dochtertje van hun dirigent Amare Bilate, ernstig ziek is. Ondanks dit was Amare er toch en heeft hij samen met zijn koor een prachtig concert gegeven. Of een suggestie uit het publiek om de naam te veranderen in WillemstaR Swingers wordt overwogen is niet bekend.
Buiten de koren, stond het orgel ook centraal op deze avond en organist Gijs van Spankeren had zijn beste beentje voorgezet om het gehele bereik van het orgel te demonstreren aan het publiek. Het orgel doet het nu nog redelijk goed, bespelen wordt moeilijker en af en toe blijft er een toon hangen of klinkt een toon pas enkele seconden na aanslag. Overleg met de ook aanwezige organist Ruud Krijnen leerde het publiek dat het orgel wel degelijk vals klinkt, dat deze valsheid niet meer is te corrigeren en alleen maar erger zal worden in de toekomst. Kortom, dit najaar zal worden begonnen met de restauratie van het orgel.
Het concert werd afgesloten met het Lied van Willemstad dat door alle koren en bezoekers uit volle borst werd meegezongen. Indrukwekkend!Organisator Leen Blok was bijzonder tevreden en toonde zich dankbaar dat zovelen aan he welslagen van het benefietconcert hadden meegewerkt en onderschreef wat velen opmerkten: dit moeten we vaker doen.

Shanty & Seasong Festival doorslaand succes

(Uit Weekblad De Ster d.d. 17-09-2011) De maandenlange voorbereidingen zijn niet voor niets geweest. Publiek en deelnemende koren waren enthousiast. Havenkoor Fortitudo mag terugkijken op een bijzonder geslaagd Shanty & Seasong Festival dat zondag 11 september  in De Vesting werd gehouden.
Waarschijnlijk waren de slechte weersvoorspellingen er de oorzaak van dat het iets minder druk werd dan vorig jaar, toen het festival voor het eerst in de huidige opzet werd gehouden. Toch trof men het nog vrij goed. Een regenbuitje rond de klok van drie uur was wel hinderlijk en er trok wat publiek weg, maar toen het droog werd kwam er weer meer publiek voor terug.
Harten
De 9 koren die op de drie podia telkens in sessies van 25 minuten optraden waren allemaal van hoog niveau, maar dat het Willemstadse publiek Fortitudo inmiddels in de harten heeft gesloten was goed merkbaar. Veel plaatselijk publiek trok met Fortitudo mee van podia naar podia. De organisatie van het festival heeft zowel van publiek als de deelnemende koren al heel veel bedankjes en complimentjes voor de perfecte organisatie ontvangen en ook in het gastenboek op de website van Fortitudo (www.havenkoorfortitudo.nl) werden al veel positieve reacties achtergelaten. Wim Groeneveld die als festivalcoordinator fungeerde: “Er zijn van de week zelfs meerdere mensen spontaan onze winkel in komen lopen om te bedanken voor de fijne en gezellig dag die ze hadden”.
Het festival van Fortitudo blijkt inmiddels ook een goede naam opgebouwd te hebben onder de koren want nu al weer zijn er koren die gevraagd hebben volgend jaar terug te mogen komen of zich spontaan aangemeld hebben als deelnemer voor 2012.
Perfect
Fortitudo streeft ernaar om het festival in combinatie met een (nautische) markt tot een jaarlijks te organiseren groot bovenregionaal evenement te laten uitgroeien dat heel veel publiek naar Willemstad trekt. “We zijn blij dat we daarbij niet alleen steun ondervinden van het overgrote deel van de Willemstadse horeca en ook van andere ondernemers, maar ook vanuit de bevolking. De inwoners van de Vesting werkten perfect mee. De gehele westzijde van de Voorstraat was bijv. om 10.00 uur volledig autovrij” aldus Groeneveld. Helaas bleef de markt dit jaar nog achter bij de verwachtingen temeer daar een vijftal ingeschreven deelnemers vanwege de weersvoorspellingen wegbleef.
Het eerstvolgende grote evenement dat op de agenda van Havenkoor Fortitudo prijkt, is de (besloten) viering van het 1e lustrum op zaterdagavond 5 november in thuishaven ’t Wapen van Willemstad.

Havenkoor Fortitudo wint bokaal in Breskens

(uit Weekblad De Ster d.d. 27 augustus 2011)
De Shanty Koren Dag die vorige week zondag in Breskens werd gehouden is gewonnen door Havenkoor Fortitudo uit Willemstad. Uit handen van juryvoorzitter Jan de Winter mocht dirigente Herma Salomons aan het einde van het festival de Blokker Bokaal als prijs in ontvangst nemen. Alle individuele koorleden ontvingen een oorkonde.
Fortitudo was om 13.00 uur met een bus vol koorleden en supporters naar Breskens vertrokken en trad daar op het Spuiplein twee keer in de openlucht op. Bij het eerste optreden hadden alle koren erg veel last van te tegenwind maar gedurende de avonduren nam de wind gelukkig af, wat het zingen iets gemakkelijker maakte. Fortitudo viel goed in de smaak bij het publiek want tijdens hun optreden stond het Spuiplein steeds vol en genoot het publiek duidelijk, zowel van het koor als –vooral bij het Lied van Willemstad- van de meegereisde supporters.
Het was voor Fortitudo de eerste keer in het bijna vijf jarig bestaan dat men zich onderwierp aan een jurybeoordeling. De jury bestaande uit leden van de White Groep, een relipopband uit Breskens die al meer dan 30 jaar bestaat, aangevuld met een geluidstechnicus en wat “publieks” juryleden, kenden ieder afzonderlijk punten toe voor de onderdelen muzikaliteit, zuiverheid, entertainment en originaliteit. “Fortitudo won op punten maar als ik een oordeel moet uitspreken als ervaren tenor met jarenlang stukken van Bach tot Andriessen achter de stembanden, dan zou ik zeggen: "Fortitudo", een koor met een mooie koorklank en met een vakkundige begeleiding dat nog iets kan werken aan meerstemmigheid en presentatie”. De juryvoorzitter doelde daarbij op de standaard met mooie koperen bel die hij niet gehoord had. Fortitudo gebruikt de bel echter alleen bij de Klok van Arnemuiden en dat lied werd in Breskens niet gezongen.
Zondagavond laat tegen 24.00 uur keerde Fortitudo met de gewonnen bokaal terug in Willemstad. Waar de bokaal een plaatsje gaat krijgen moet nog besloten worden, want Fortitudo had er vooraf niet op gerekend winnaar van het festival te worden.

 

Uit Weekblad De Ster van 21 mei 2011

Beregezellige A Meezing Night Havenkoor Fortitudo

De A Meezing Night die Havenkoor Fortitudo vorige week zaterdag in gebouw Irene organiseerde is een beregezellig evenement geworden. De in totaal bijna 250 bezoekers, zangers en muzikanten hebben er volop van genoten en nagenoeg alle nummers die Fortitudo en het Westhoeks Mannenkoor lieten horen, werden volop meegezongen.
Bert Grootenboer fungeerde namens Fortitudo als gastheer en mocht tot grote verrassing van het koor ook “de vroegere slager van Moerdijk en accordeonist” Cees Nuijten verwelkomen. Kees is bij beide koren accordeonist maar moet even rust nemen vanwege een nieuwe knie. Een welkome verrassing was ook de aanwezigheid van Kees van Vugt, normaal gesproken de vaste dirigent van het Westhoeks Mannenkoor. Kees is door het oog van de naald gekropen vanwege de Mexicaanse griep die hij begin dit jaar opliep, en nog steeds herstellende. Het was voor beide koren een genoegen dat de twee aanwezig konden en wilden zijn.
Fortitudo o.l.v. dirigente Herma Salomons bracht verschillende nieuw ingestudeerde nummers ten gehore en oogstte daarmee veel succes. Het Westhoeks Mannenkoor tijdelijk onder leiding van Annemieke van den Hoven (van Beekse Smart) deed echter beslist niet onder en had ook wat zeemansliedjes in het repertoire opgenomen. Het publiek -zo liet menigeen weten- genoot met volle teugen en kreeg voor de vijf of zes euro entree ook nog eens regelmatig een hapje voorgeschoteld.

Uit De Ster van 14 mei 2011

Gezellige meezingavond in gebouw Irene op 14 mei

Voor de “A Meezing Night” die Havenkoor Fortitudo zaterdag 14 mei m.m.v. het Westhoeks Mannenkoor organiseert in gebouw Irene, zijn nog een aantal toegangskaarten beschikbaar. De organisatie verwacht echter dat de zaal om 20.00 uur bij aanvang van de uitvoering helemaal uitverkocht zal zijn.
Tot 15.00 uur op 14 mei zijn de kaarten bij Repro nog verkrijgbaar voor 5 euro. Aan de zaal is de prijs 6 euro. De zaal gaat open om 19.30 uur. Vroeger komen heeft voor het publiek geen zin omdat de deuren vanwege het inzingen door de koren en sound checken tot 19.30 uur gesloten blijven.
Voor wie liever zit dan staat, zijn er zitjes gemaakt op het bestaande podium in gebouw Irene en ook in de zaal zijn er rondom het speciaal gebouwde podium zitjes en statafels met barkrukken.
Het Westhoeks Mannenkoor uit Klundert bijt het spits af met een achttal meezingers zoals De Woonboot, Brabant, Kufstein, Het kleine cafe, etc. Om 20.40 is het de beurt aan Fortitudo om o.l.v. dirigente Herma Salomons 8 songs te laten horen. Daaronder een aantal nieuwe ingestudeerde nummers als Rolling Home, Daar bij de waterkant, Sailing Home, Als de Zuidwester loeit, en andere bekende meezingers.
Dat meezingen wordt het publiek overigens gemakkelijk gemaakt door te teksten via een beamer te projecteren. Daarnaast zijn de refreinen voor het publiek op papier beschikbaar.
Na een korte pauze begint om 21.40 het tweede optreden van het Westhoeks Mannenkoor met nummers als You’il never walk alone, Als de nacht verdwijnt, Take me home, etc. etc.
Fortitudo betreedt om 22.10 uur voor de tweede keer het podium en zingt dan o.a. een zeemansmedley, Rum uit Jamaica, Op de sluizen van IJmuiden, Sloop John B, Sierra Madre, etc. etc.
Om 22.40 wordt afgesloten met het Willemstads Volkslied gezamenlijk gezongen door Fortitudo, het Westhoeksmannenkoor en publiek. Daarna volgt voor wie dat wil nog een “nazang” tot in de kleine uurtjes.

Uit De Ster van 19 maart 2011

Fortitudo organiseert weer een A Meezing Night

Het Willemstadse Havenkoor Fortitudo gaat op zaterdagavond 14 mei weer een A Meezing Night organiseren in gebouw Irene. Naast Fortitudo werkt daar dit jaar het Westhoeks Mannenkoor uit Klundert aan mee. Nadere informatie over dit meezing festijn volgt t.z.t.
Met het vorig jaar georganiseerde Shanty & Seasong Festival heeft Fortituo een nieuw jaarlijks evenement op de Willemstadse activiteitenkalender gezet. Fortitudo gaat het Shanty & Seasong Festival voortaan jaarlijks organiseren op de zondag van het Open Monumenten weekend, dit jaar dus op zondag 11 september. Opnieuw doen er 9 koren met in totaal zo’n 400 zangers aan mee die optreden op drie podiums. Van de zijde van de koren is er een dermate grote belangstelling om aan het Willemstadse evenement deel te nemen dat Fortitudo moet selecteren en minimaal een zestal koren teleur moet gaan stellen.

 

Uit De Ster 8 januari 2011

Fortitudo gaat zingen aan boord s.s. Rotterdam

Havenkoor Fortitudo heeft de eervolle uitnodiging gekregen om op zondagmiddag 23 januari 2011 te gaan zingen aan boord van s.s. Rotterdam. Dit schip dat vroeger deel uitmaakte van de Holland Amerika lijn is geheel gerestaureerd en heeft nu vaste ligplaats in de Rotterdamse haven. Fortitudo gaat er optreden tijdens de nieuwjaarsreceptie van de vereniging De Lijn. Er worden zo’n 1000 bezoekers verwacht.
Het blijft echter niet bij zingen alleen want door bemiddeling van Erris Plooij krijgen de leden van Fortitudo ook een exclusieve rondleiding aan boord van dit prachtige en kolossale schip.

Uit De Ster 15 januari 2011

Publiek genoot van Nieuwjaarsconcert in Arsenaal

Voor de 15e keer werd vorige week zondagmiddag 9 januari op initiatief van Puck Böhm en de oud-wethouders Toos in ’t Veld en Rini Boertjes een nieuwjaarsconcert gehouden in het Arsenaal. Voor het eerst sinds jaren echter, niet voor een uitverkocht huis. Wel waren er in tegenstelling tot voorgaande jaren veel meer Willemstadters en minder inwoners uit Fijnaart in de zaal. Dat zal ongetwijfeld te maken gehad hebben met het feit dat dit jaar voor het eerst het programma niet uitsluitend gevuld werd door orkesten en groepen o.l.v. Peter Meijers, die Fijnaart als thuisbasis hebben.
De organisatie had er voor gekozen om dit jaar ook het Willemstadse Havenkoor Fortitudo uit te nodigen in de hoop wat meer Willemstadters naar het concert te lokken. Het nieuwjaarsconcert is tenslotte een voortzetting van het concert dat het gemeentebestuur van de voormalige gemeente Willemstad destijds opzette om de ingezetenen in de gelegenheid te stellen onderling nieuwjaarswensen uit te wisselen. Dat gebeurde nu ook volop. Voor aanvang, tijdens de pauze onder het genot van koffie en na afloop met een glas wijn in de hand.
Voor de pauze was er een optreden van het schoolorkest van de Muziekschool Fijnaart & Heijningen o.l.v. dirigent Peter Meijers en waren nagenoeg alle stoelen in het Arsenaal bezet. Toen de mannen van Havenkoor Fortitudo het podium in beslag namen vulden de leegkomende stoelen zich echter maar met een paar leden van het schoolorkest. Dat mocht de pret echter niet drukken want zowel het publiek als de koorleden van Fortitudo genoten van de grote variatie aan muziek die door het schoolorkest ten gehore werd gebracht. Dat deed het publiek na de pauze zeker ook bij de shanty- en zeemansliedjes die Fortitudo o.l.v. dirigente Herma Salomons liet horen. Heel wat bekende refreinen werden uit volle borst door het publiek meegezongen. Waar het Schoolorkest het concert begon met het Wilhelmus en een drie werf hoera voor de Koningin, beëindigde het Havenkoor het concert met een uitbundig door het publiek meegezongen Lied van Willemstad.


Uit De Ster 26 sept. 2009


Korenfestival voor herhaling vatbaar evenement

Havenkoor Fortitudo mag tevreden terugkijken op een bijzonder geslaagd korenfestival dat vorige week zondag op de Parade voor het Oude Raadhuis werd gehouden. Honderden belangstellenden genoten er onder een fraai najaarszonnetje van de vele shanty- en zeemansliedjes die De Batraven, ’t Craeyenest en Fortitudo tussen 15.00 en 19.00 uur ten gehore brachten. Menig keer klonk een daverend applaus en de aanwezigen konden horen dat het plaatselijke Havenkoor Fortitudo, dat nog geen drie jaar bestaat, beslist niet onder doet voor de al veel langer bestaande collega’s uit Bergen op Zoom en Roosendaal. Het blijkt een goede keuze geweest te zijn van Havenkoor Fortitudo -oorspronkelijk opgericht als shantykoor- om zo min mogelijk met voorzangers en solisten te werken. Het publiek kon dat blijkbaar waarderen.
Enig minpuntje was het wegblijven van de beloofde palingroker en de tegen de avond opkomende wind die hinderlijk in de microfoons ging blazen. Iets dat Fortitudo niet had voorzien bij de aanschaf van een eigen geluidsinstallatie, maar dat een volgende keer met het aanbrengen van simpele schuimrubberkapjes opgelost schijnt te zijn.
Ook Kees Smit, voorzitter van Fortitudo en namens Fortitudo projectleider van het Festival, toonde zich een tevreden mens. Vanaf negen uur s’morgens waren voldoende leden present geweest om het festival terrein in orde te maken. Daartoe behoorde het opbouwen van een fraai podium tegen de gevel van het Oude Raadhuis. Smit kon ook tevreden constateren dat nagenoeg alle aanwezige leden van Fortitudo direct na afloop volop de handen uit de mouwen staken. In minder dan een uur was het festival terrein weer terug in de oude staat. Ook de horeca en haringkraam deden goede zaken.
Fortitudo moet e.e.a. nog gaan evalueren maar het staat nu al vast dat er volgend jaar een vervolg gaat plaatsvinden. Als de plaatselijke horeca er aan mee wil werken denkt Fortitudo daarbij aan de deelname van een stuk of negen koren en optredens op drie locaties in de Vesting.

Uit BN/de Stem 21 sept. 2009

BNdeSTEM20090921

Uit De Ster 19 sept. 2009

Zondagmiddag Mannenkorenfestival op de Parade

Havenkoor Fortitudo organiseert zondagmiddag 20 september op de Parade voor het Oude Raadhuis in Willemstad een mannenkorenfestival. Naast Fortitudo nemen de shantykoren De Batraven uit Bergen op Zoom en ’t Craeyenest uit Roosendaal deel aan het festival. De koren brengen van 15.00 tot 19.00 uur non-stop een uitgebreid repertoire aan shanty- en zeemansliedjes ten gehore.
Druk
Het is de eerste keer dat Fortitudo een korenfestival organiseert. Bewust wordt kleinschalig begonnen maar Fortitudo hoopt dat het festival de komende jaren zal kunnen uitgroeien naar een groot evenement met meerdere podiums her en der in de Vesting en een vaste datum op de evenementenkalender. De weersvoorspellingen zijn gunstig en daarom verwacht Fortitudo dat het “lekker druk” zal worden.
Terras
Op de straat voor het Oude Raadhuis wordt zondagmorgen een groot podium opgebouwd en de Parade zelf wordt een groot terras met gezellige zitjes en statafels, waar de sponsors ’t Wapen van Willemstad en De Rosmolen de catering verzorgen. Onder langs de Parade komt een haringkraam en palingroker.
Het programma is als volgt:
15.00 uur opening; 15.10 uur 1e optreden Fortitudo; 15.35 uur 1e optreden De Batraven; 16.00 uur: 1e optreden ’t Craeyenest; 16.25 uur De Batraven; 16.50 uur Fortitudo; 17.15 uur ’t Craeyenest; 17.40 uur De Batraven; 18.05 uur ’t Craeyenest; 18.30 uur Fortitudo; 18.55 uur sluiting.
Repetitie
Na een drukke periode staan er de komende maanden weinig optredens op het programma van Fortitudo. De “rustige” periode gaat men benutten om o.l.v. dirigente Herma Salomons een aantal nieuwe nummers die al geselecteerd zijn onder de knie te krijgen. Maandagavond 21 september begint men daar mee vanaf 20.00 uur in de Admiraalskamer van ’t Wapen van Willemstad. Geïnteresseerden zijn welkom.

Uit De Ster 05 sept. 2009

Korenfestival op zondag 20 september

Havenkoor Fortitudo organiseert op zondagmiddag 20 september een mannenkorenfestival op de Parade voor het Oude Raadhuis nabij de binnenhaven. Naast Fortitudo nemen de shantykoren De Batraven uit Bergen op Zoom en ’t Craeyenest uit Roosendaal deel aan het festival dat van 15.00 tot 19.00 uur wordt gehouden. Fortitudo begint bewust kleinschalig maar hoopt dat het festival de komende jaren zal kunnen uitgroeien naar een evenement met meerdere podiums in de vesting en een vaste datum op de kalender. De sponsors ’t Wapen van Willemstad en De Rosmolen zorgen voor de catering op de Parade en aanvullende stands zoals haringkraam, palingroker, etc.

Uit De Ster 29 aug. 2009

Korenfestival verplaatst naar zondag 20 september

Havenkoor Fortitudo heeft zich genoodzaakt gezien om het Mannenkorenfestival dat gepland was op zaterdag 19 september te verplaatsen naar zondag 20 september. Gelukkig kon de verschuiving zonder al te veel problemen plaats vinden omdat de deelnemende koren vlot akkoord gingen en ook de gemeente Moerdijk geen bezwaar had.
Naast Fortitudo nemen de shantykoren De Batraven uit Bergen op Zoom en ’t Craeyenest uit Roosendaal deel aan het festival dat van 15.00 tot 19.00 uur op de Parade wordt gehouden. Fortitudo begint bewust kleinschalig maar hoopt dat het festival de komende jaren zal kunnen uitgroeien naar een evenement met meerdere podiums in de vesting en een vaste datum op de kalender. De sponsors ’t Wapen van Willemstad en De Rosmolen zorgen voor de catering op de Parade en aanvullende stands zoals haringkraam, palingroker, etc.
Programma
Vanavond (zaterdag) gaat Fortitudo de onderlinge banden nog wat extra aanhalen tijdens een barbecueavond voor leden en partners, op het pleintje bij bar ’t Schippershuys achter het Wapen van Willemstad. Er zal vast ook wel wat gezongen worden.
Omdat september een drukke maand is met veel optredens is er maandagavond 31 augustus een extra repetitieavond ingelast.
Volgende week zaterdag (5 september) gaat Fortitudo optreden in de feesttent aan de Kon. Emmastraat in Helwijk. Optredens aldaar zijn gepland om 15.00 en 16.15 uur
De dag erna, zondag 6 september, neemt Fortitudo deel aan een groot Shantykoren festival dat zowel zaterdag als zondag gehouden wordt op de boulevard te Scheveningen. Dagelijks treden daar 9 koren op. Een “dubbeldekker” is nodig om alle muzikanten, zangers en aanhang naar Scheveningen te vervoeren.
Om 14.00 uur treedt Fortitudo op aan de Noordzijde van de Boulevard, om 15.30 bij de ingang van de Pier en om 17.00 uur nabij de Palacestraat.
Op 12 september zal men geen verstek laten gaan tijdens een feestje dat voorzitter Kees Smit op Fort Sabina geeft t.g.v. zijn 25-jarig huwelijks jubileum.
Een week daarna dan het eigen festival. Omdat het anders te druk zou worden heeft men besloten een uitnodiging om op 26 september in Dinteloord op te komen treden af te slaan.

 

Uit De Ster 27 sept. 2008

Te veel eer voor Hans

Vorige week heeft de redactie van De Ster wat te veel eer aan Hans Moerland toegeschreven door hem als enige te noemen als auteur van het lied “Willemstad”. Ook Fortitudo-voorzitter Kees Smit heeft een groot aandeel gehad in het schrijven van dit lied.
Havenkoor Fortitudo zorgde vorige week zaterdag voor de vrolijke noot bij de viering van het 20 jarig bestaan van vereniging De Lijn in hotel Engels te Rotterdam. Drie keer werd er opgetreden voor zo’n 500 tot 700 leden van deze vereniging die voortkomt uit de Holland-Amerika lijn. Na het laatste optreden was er een daverend applaus voor het koor, bloemen voor dirigente Herma Salomons en een blijvende herinnering voor alle koorleden.
Een daverend applaus van de zangers kreeg banjoboy en gitarist Joop van de Meeberg. Vijf dagen nadat deze Willemstadse muzikant van de band Splendid voor het eerst een oefenavond van Fortitudo bijwoonde, durfde hij het al aan om met het koor en de accordeonisten op te treden. Niet onverdienstelijk zo mag uit het applaus opgemaakt worden.
Intussen werkt Fortitudo in samenwerking met De Beurs uit Dinteloord aan de organisatie van een zeemansavond op zaterdagavond 25 oktober in zalencentrum De Beurs te Dinteloord. Binnenkort volgt daarover nadere informatie.
De eerstvolgende oefenavond van Fortitudo is op maandagavond 6 oktober om 20.00 uur in de Admiraalskamer van het Wapen van Willemstad.

Uit De Ster 20 september 2008

Korenfestival Fortitudo voor herhaling vatbaar

Het korenfestival dat Havenkoor Fortitudo vorige week zaterdag als onderdeel van het Water Weekend Willemstad organiseerde is zeker voor herhaling vatbaar. Tot die conclusie komen de deelnemende koren, de horeca, publiek en Fortitudo zelf. Zolang de leden van een van de vier deelnemende koren aan het zingen waren, was er geen lege stoel meer op de parade te vinden. Knaller werd het door Hans Moerland geschreven lied “Willemstad” dat de vier koren gezamenlijk met het publiek ten gehore brachten. Fortitudo is altijd heel voorzichtig om dit lied als “Volkslied” van Willemstad te presenteren, maar gezien het enthousiasme waarmee iedereen het lied intussen meezingt zal het waarschijnlijk niet lang meer duren voordat het lied officieel de titel Volkslied van Willemstad krijgt.

Fortitudo o.l.v. dirigente Herma Salomons, had de eer om het “open schip” op Hr. Ms. Willemstad te openen met een optreden op het dek van het schip. Fortitudo mag het wapenschild van  de mijnenjager als logo voeren.

Zaterdag 30 Augustus 2008 : Weekblad De Ster

Fortitudo naar “De Lijn” in Rotterdam,

Op zaterdag 20 september a.s. gaat havenkoor “Fortitudo” een aantal optredens verzorgen tijdens het 4e lustrum van vereniging “De Lijn” in hotel Engels te Rotterdam.
Vereniging “De Lijn” is een vereniging voor degenen, die bij de Holland-Amerika Lijn hebben gevaren of nog steeds varen. Ook belangstellenden, die interesse hebben in de scheepvaart in het algemeen en in het bijzonder in de geschiedenis van de Holland-Amerika Lijn zijn bij deze vereniging van harte welkom.

De vereniging telt op dit moment 2200 leden en het ledental is nog steeds stijgende. Ook enkele inwoners uit Willemstad zijn lid van deze vereniging.
Aanvankelijk zou het optreden van Fortitudo plaats vinden op het prachtige passagiersschip de s.s. “Rotterdam”, maar dat gaat vooralsnog niet door, omdat vertraging is ontstaan in het voor het publiek open stellen van dit schip.

Initiatiefnemer Erris Plooij, destijds enkele jaren stuurman op de “Rotterdam”, nu lid van het bestuur van “De Lijn” en van Fortitudo, betreurt dit zeer. Doch een optreden voor naar verwachting 500 tot 800 leden in Hotel Engels kan volgens hem ook een grote happening betekenen.

Zaterdag 23 Augustus 2008 : Weekblad De Ster

Korenfestival Fortitudo,

Als onderdeel van het Water Weekend Willemstad organiseert Havenkoor Fortitudo op zaterdagmiddag 13 september van 15.00 tot 19.00 uur een korenfestival. Daaraan nemen deel Shantykoor ’t Craeyenest uit Roosendaal, Shantykoor De Batraven uit Bergen op Zoom, het Westhoeks Mannenkoor uit Klundert en Havenkoor Fortitudo uit Willemstad.

Ieder koor treedt 2 x 25 minuten op en het festival wordt afgesloten met het door alle  4 de koren zingen van het Willemstadse lied o.l.v. Herma Salomons. Er komt geen jury of iets dergelijks aan te pas.

Het gaat puur om de onderlinge ontmoeting van de koren, het samen zingen en het publiek laten genieten van mannenkoorzang in de gezellige sfeer van het waterweekend.

Zaterdag 5 April 2008 : Weekblad De Ster

Fortitudonaar Hardinxveld,

Op uitnodiging van Shantykoor “Ahoy” neemt het Willemstadse Havenkoor Fortitudo deel aan het concert dat zij vanavond geven in zaal Drijvershof in Hardinxveld. Om 18.00 uur vertrekken de zangers van Fortitudo per luxe touringcar naar het plaatsje aan de Merwede.

Na afloop van het concert, dat om 20.00 uur begint en geheel is uitverkocht, verwachten de heren even na middernacht weer in Willemstad te arriveren.Zaterdag 1 Maart 2008 : BN-deStem

Uitverkochte meezingavond in Irene,

De meezing- en feestavond van Havenkoor Fortitudo uit Willemstad zorgde zaterdag­avond voor een uitverkocht ge­bouw Irene. Foritudo en C'esi la Vie, begaande uit 55 pittige en frivool uitgedoste vrouwen uit Klundert, maakten er met shanties, ballades en meezingers een gezellige boel van. Geheel in stjl in een smetteloos wit kapiteinsuniform praatte Bert Groolenboer de avond aan elkaar.

De beide koren traden apart, maar ook gezamenlijk op. Met een aangepasie tekst op de melodie van Aan de oever van de Rotte eerden de veertig Willemstadse viijbuiters het gastkoor. Het werd een ode met een vette knipoog en naar mate de coupletten vorderden, kreeg Fonitudo het publiek steeds meer op de hand. Deze ode, maar ook de vele andere liederen, werden luid beloond.

Toegangskaarten Feestavond

Zaterdag 3 Maart 2007 : Weekblad De Ster

Succesvol optreden Fortitudo in Bellevue,

Tussen de gangen van het zeemansbuftet in, trad shantykoor Fortitudo vorige week vrijdag met veel succes op in restaurant Bellevue.
Het was tevens de eerste keer dat Fortitudo begeleid werd door drie accordeonisten. Miranda Gouds-waard uit Dinteloord en Cees Nuijten uit Moerdijk begeleiden Fortitudo al langer.

Voor Corrie Timmers was het zingen van haar man ]an aanleiding om de accordeon ook weer eens tevoorschijn te halen, en niet zonder succes, zo bleek vrijdagavond in Bellevue. Intussen oefenen koor en muzikanten om een uitgebreid repertoire onder de knie te krijgen, want op Koninginnedag gaat het koor een bijdrage leveren aan de Oranje-Volkszang in De Koepelkerk.


Zaterdag 10 Februari 2007 : Weekblad De Ster

Succesvolle try-outs shantykoor Fortitudo

Shantykoor Fortitudo liet zich vorige week zaterdag voor de eerste keer in de openbaarheid aan het publiek zien en horen tijdens twee try-out optredens. Dat gebeurde vroeg in de middag eerst in het Arsenaal tijdens de Vestingdrive van de bridgeclub Willemstad en later in de middag in gebouw Irene tijdens de Oranjefeest-middag voor 50 plussers. Bij beide optredens stond Herma Salomons als dirigent voor de groep en zorgden Miranda Goudswaard en Kees Nuijten voor de begeleiding op accordeon.

In het Arsenaal zong het koor vijf bekende "see-songs" tijdens de lunchpauze van de door de Bridgeclub Willemstad georganiseerde bridgedrive. Achteraf bezien voor het koor niet het meest geschikte tijdstip omdat de 170 bridgeliefhebbers tijdens het optreden "in de rij" moesten voor het lunchbuffet en vrijwilligers die als ober fungeerden met volle dienbladen tussen koor en dirigent heen liepen. Incalculerende dat de aanwezigen in de eerste plaats gekomen waren om te bridgen viel het optreden blijkbaar wel in de smaak en was het voor sommigen zelfs aanleiding tot een spontaan dansje.

Geheel anders was het in gebouw Irene. Daar zaten de ruim 120 aanwezige 50 plussers vol aandacht gereed om naar het koor te luisteren en te kijken. Ook hier bracht Fortitudo vijf bekende liedjes plus een toegift ten gehore. Regelmatig werd (het refrein) meegezongen en er waren zelfs toehoorders die een "traantje moesten wegpinken" zo mooi vonden ze het. Lof kreeg het koor ook voor de gekozen kleding, t.w. een horizontaal blauw/wit gestreepte polo en zwarte schipperspet.

Fortitudo heeft zich met deze eerste optredens kennelijk "op de kaart" gezet getuige de verzoeken voor optredens die binnenkomen. Het eerstvolgende optreden is op vrijdagavond 23 februari tijdens een zeemansavond in Restaurant Bellevue en ook op Koninginnedag zal het koor in Willemstad optreden. Op korte termijn verwacht het koor een 3e accordeonist aan de muzikale begeleiding toe te kunnen voegen. Intussen oefent men elke 1e en 3e maandag van de maand om een uitgebreid repertoire onder de knie te krijgen.

Woensdag 31 Januari 2007 : BN-deStem

Shantykoor klaar voor het publiek

Afgelopen jaar werd in Willemstad het shantykoor Fortitudo opgericht . Inmiddels hebben de zangers genoeg gerepeteerd: het is tijd voor try-outs . Op zaterdag 3 februari is het zover .Het koor dat zeemansliederen zingt, oefent pas sinds september . Met een repertoire van ongeveer dertien liedjes begint Fortitudo op zaterdag 3 februari aan een serie proefvoorstellingen met publiek . De eerste opvoering is tijdens de pauze van de bridgedrive in het Arsenaal . Diezelfde middag maakt het koor zijn opwachting tijdens de Oranjefeestmiddag van het Willemstadse Oranje Comité . Op Koninginnedag zal vervolgens het eerste echte optreden plaatsvinden .

Bij de oprichting had het koor zestien leden, inmiddels is dat aantal uitgegroeid tot 33 . „Maar nieuwe zangers en muzikanten zijn nog steeds welkom“, aldus Kees Smit, voorzitter van Fortitudo .

Hoewel de mannen slechts twee keer per maand repeteren, zullen ze de komende tijd niet stilzitten . „Ons bestaan gaat als een lopend vuurtje door Willemstad . Veel mensen vragen of we hun evenement willen opluisteren met onze muziek“, vervolgt Smit . „Dat is leuk, maar we willen vrijblijvendheid voor onze leden garanderen, dus we kunnen niet op elk aanbod ingaan . “

Komende zaterdag zingen de heren hun liederen, waaronder ‘What shall we do with the drunken sailor' en ‘Het kleine café aan de haven', voor het eerst in hun tenue . „Wit met blauw en natuurlijk een zwarte pet . “

Over de toekomst kan Smit nog weinig zeggen: „We laten het allemaal op ons afkomen . We gaan in ieder geval niet vaker repeteren, want we willen gewoon lekker vrijblijvend zingen . “

Fortitudo repeteert elke eerste en derde maandag van de maand om 20 . 00 uur in Gebouw Irene .