Nieuws en mededelingen
(Jongste bericht staat bovenaan; oudste bericht onderaan)

Groot Shanty & Seasong Festival op zondag 9 september in Willemstad

Op zondag 9 september de zondag van het Open Monumenten weekend, houdt het Willemstadse Havenkoor Fortitudo voor het tiende achtereenvolgende jaar een groots opgezet en gratis toegankelijk Shanty & Seasong Festival in het centrum van de Vesting Willemstad.
Podia worden dit jaar geplaatst onder aan de Voorstraat bij De Rosmolen/Frascati, aan de Benedenkade (Anno 1610), op de Parade (Bellevue) en op het plein naast het Arsenaal (Wapen van Willemstad).
De oude vesting wordt vanwege het festival vanaf ongeveer 10.00 uur voor alle verkeer afgesloten. De gemeente Moerdijk heeft er een evenementenvergunning voor afgegeven en ondersteunt het festival met een evenementensubsidie en een bijdrage via Moerdijk Marketing. Daarnaast weet Fortitudo zich gesteund door vier horeca hoofdsponsors en tal van andere lokale, regionale en zelfs enkele landelijke sponsoren.
Twaalf
Ook dit jaar zijn er weer twaalf deelnemende koren, met in totaal ruim vijfhonderd zangers, zangeressen en muzikanten, die beurtelings optreden op de vier podia. Wim Groeneveld, festivalcoordinator van het organiserende havenkoor verwacht dat er bij goed weer minimaal vijf a zes duizend belangstellenden op af komen. Het Willemstadse festival staat inmiddels op de landelijke agenda (www.shantynederland.nl) en deelnemers eraan melden zich vanuit geheel Nederland.
Opening
De opening van het festival is om 12.30 uur met een openingswoord door burgemeester Jack Klijs namens de gemeente Moerdijk) en een exclusief optreden van Fortitudo. Alle deelnemende koren zijn uitgenodigd daarbij aanwezig te zijn. Na dit korte optreden van Fortitudo gaat het festival om 13.10 uur van start met de optredens van de deelnemende koren. Programmaboekjes worden in Willemstad en Helwijk huis-aan-huis verspreidt en zijn op 9 september ter plaatse gratis verkrijgbaar.
Snuffelmarkt
Gelijktijdig met het festival wordt op de westelijke zijde van de Voorstraat en langs de Benedenkade een kleine snuffelmarkt gehouden, als verbindingsschakel tussen de vier podia. Al voor tien euro kunnen verenigingen, particulieren en ondernemers daar een standje neerzetten. Opgaveformulieren zijn aan te vragen via festival@havenkoorfortitudo.nl of af te halen bij Vestingshop Repro aan de Voorstraat.
Deelnemers
De twaalf koren die optreden tussen 12.30 uur en 18.15 uur, te beginnen met Havenkoor Fortitudo zijn:
De Zingende Zalmvissers, Ammerstol; Havenkoor Vissershang, Hank; Shantykoor 3 x Niks, Heenvliet; Shantykoor Voor De Mast, Katwijk; Shantykoor Het Groene Hart, Koudekerk a/d Rijn; De Vliet Grieten, Leidschendam; Shantykoor ’t Bollenhart, Noordwijkerhout; Zingerij Dwarsgetuigd, Nuenen; Shantykoor Albatros, Rotterdam; Zeemanskoor De Kreekrakkers, Stampersgat; Heijdse Vismaatjes koor, Ter Heijde aan Zee; Havenkoor Fortitudo, Willemstad.
Pontje
De ervaring van voorgaande jaren leert dat wie laat naar de Vesting komt moeite zal hebben een parkeerplaats vlakbij de Vesting te vinden. Daarom is ook de grote parkeerplaats bij de Volkeraksluizen beschikbaar. Tussen deze parkeerplaats en de vesting rijden gratis pendelbusjes. De gemeente Moerdijk maakt dat mogelijk. Fortitudo zet acht verkeersregelaars in om alles in goede banen te leiden.
Voor bezoekers vanuit de Hoekse Waard is het ideaal om van het Delta Pontje tussen Numansdorp en Willemstad gebruik te maken.
(zie ook SSF 2018)

 

‘A Meezing Night Revival’ Havenkoor Fortitudo

(05 maart 2018) Met C’est la Vie uit Klundert als gastkoor, houdt Havenkoor Fortitudo op zaterdagavond 17 maart in buurthuis Irene een meezingavond. De organisatie heeft gekozen voor ‘A Meezing Night Revival’ als naam voor het evenement.
Het evenement begint om 19.30 uur en duurt tot 22.45 uur. In de pauze wordt er een verloting gehouden om de kosten te dekken. Leden, partners, donateurs, oud-leden en andere belangstellenden zijn van harte welkom. De toegang is gratis.
Verzoeknummers
Voor de pauze zal Fortitudo eerst laten horen en zien welke nieuwe seasongs het koor gedurende de wintermaanden heeft ingestudeerd, onder leiding van muzikaal leider Bas de Ruyter. Daarna is er zowel vóór, als direct ná de pauze een optreden van dameskoor C’est la vie. Het tweede blok dat Fortitudo later op de avond gaat zingen, bestaat uit verzoeknummers uit het publiek. De A Meezing Night Revival wordt afgesloten met een gezamenlijk optreden van beide koren en natuurlijk ‘Het lied van Willemstad’.

Fortitudo oefende bij Steunpunt In de Veste

(06 juli 2017)Havenkoor Fortitudo bezorgde de bewoners van Steunpunt in de Veste en een aantal anderen jl. maandagavond 3 juli een genoeglijke avond. Het koor heeft er traditie van gemaakt om gedurende de zomermaanden een keer bij het Steunpunt op te treden. Maandagavond deed men dat in de vorm van een openbare repetitie o.l.v. Erris Plooij. In twee blokken van een half uur werden een tiental shanties en zeemansliedjes ten gehore gebracht, vooral Nederlandstalig. Even dreigde het optreden afgelast te moeten worden toen het wat begon te regenen. Gelukkig duurde dat maar kort en brachten een paar paraplu’s uitkomst.
Almere
Voor de heel korte termijn staan er voor Fortitudo geen bijzondere optredens op het programma. Het eerste grote festival waar Fortitudo aan gaat deelnemen is op zondag 3 september in Almere. Supporters kunnen –zo lang er plaats in de bus is- meereizen voor 10 euro per persoon. Aanmelden via secretaris@havenkoorfortitudo.nl.
Op zondag 10 september houdt Fortitudo de negende editie van het Shanty & Seasong Festival in Willemstad. Daar doen weer twaalf koren aan mee.

Fortitudo 21 mei 2017 naar Standdaarbuiten

(13 mei 2017) Havenkoor Fortitudo gaat zondag 21 mei naar Standdaarbuiten om daar deel te nemen aan een Shanty Middag van de Bossche Maten in gemeenschapshuis De Standaert. Bij mooi wordt niet binnen maar op het terras gezongen. De optredens zijn tussen 13.00 en 16.45 uur.
Op zaterdag 3 juni gaat Fortitudo naar Middelburg om deel te nemen aan Middelburg Vol Koren een evenement dat ook op zondag 4 juni wordt gehouden en waaraan honderden koren deelnemen.

Zondag 9 april 2017 “Open Huis ”Fortitudo in Buurthuis Irene

(maart 2017) Op zondagmiddag 9 april a.s. houdt het Willemstads Havenkoor Fortitudo van 14.00 tot 17.00 uur ”Open Huis” in buurthuis Irene aan de Grimhoek in Willemstad. Iedereen die dat wil kan die middag kennis maken met het koor en de leden, genieten van hun muziek, shanties en zeemansliederen. Fortitudo zal tijdens het open huis een paar keer optreden en de bezoekers vooral uitnodigen de bekende meezingers ook van harte mee te zingen. De toegang is gratis en iedereen kan zomaar binnenlopen.
Het havenkoor zal tijdens de optredens enkele nieuwe liederen, die gedurende de wintermaanden zijn ingestudeerd, ten gehore brengen. Ook worden er op verzoek van publiek en leden verzoeknummers gezongen. Daarom worden bezoekers bij binnenkomst in Irene uitgenodigd om op de repertoirelijst die bestaat uit meer dan vijftig nummers, maximaal vijf liederen aan te kruisen, die men graag zou willen horen. Uit de aangekruiste nummers wordt een top vijf samengesteld, die het koor na de pauze gaat zingen.
Wie benieuwd is naar de nieuwe nummers op het repertoire van Fortitudo moet de open dag zeker bezoeken. Zou u zelf wel in een koor willen zingen en bent u man, dan moet u zeker eens aan Fortitudo denken en de Open Dag benutten voor nadere informatie en de sfeer te proeven. Havenkoor Fortitudo heeft geen ledenstop meer en het staat u vrij om desgewenst op 9 april een paar liedjes met het koor mee te zingen.
Fortitudo oefent op de 1e en 3e maandagavond van de maand van 20.00 tot 22.00 uur in de bovenzaal van Het Wapen van Willemstad. Na de repetitie wordt er in de lounge onder het genot van een hapje en drankje meestal nog wat ‘nagezongen’.

Havenkoor Fortitudo naar De Zuidwester en Steunpunt in De Veste

(16 juli 2016) Donderdag 28 juli 2016 gaat Havenkoor Fortitudo naar Oud-Beijerland om daar een optreden te verzorgen bij zorgcentrum De Zuidwester.
Als de weersomstandigheden het toelaten wordt op maandagavond 1 augustus van 19.00 tot 20.00 uur een openbare repetitie gehouden in de binnentuin van Steunpunt in De Veste te Willemstad.

Havenkoor Fortitudo zondag 5 juni naar Middelburg

(Mei 2016) Havenkoor Fortitudo heeft zich al bijna een jaar geleden aangemeld voor deelname aan het jaarlijkse tweedaagse korenfestival “Middelburg Volkoren” dat gehouden wordt op zaterdag 4 en zondag 5 juni a.s. in Middelburg. Maar liefst 237 koren in allerlei genres schreven in. Fortitudo is er daarom trots op te behoren tot de 168 koren die uiteindelijk voor deelname zijn uitverkoren.Fortitudo is opgenomen in het programma voor zondag 5 juni wanneer de koren op ongeveer 30 locaties in de binnenstad van Middelburg voor een ongekende feestelijk sfeer gaan zorgen.
Fortitudo maakt de reis naar Middelburg per bus die al helemaal vol is.
Twee keer gaat Fortitudo in Middelburg van zich laten horen. Om 13.30 uur  op de Markt en om 15.45 uur op het Abdijplein, dat dient als hart van het festival. Om 17.00 uur is de gezamenlijke afsluiting op het Abdijplein.
Dirigent
Fortitudo zal in Middelburg niet optreden onder leiding van dirigente Ingrid Kappelle maar o.l.v. plaatsvervangend dirigent Erris Plooij. Aan de relatie met Ingrid Kapelle is afgelopen week in goed onderling overleg maar wel met onmiddellijke ingang een einde gekomen, omdat het na ruim een jaar nog steeds niet tot de gewenste “klik” is gekomen tussen dirigent en koor.
Fortitudo gaat nu noodgedwongen op zoek naar een nieuwe dirigent en houdt zich aanbevolen voor tips. Fortitudo oefent op de 1e en 3e maandag van de maand in de bovenzaal van het Wapen van Willemstad. Bij uitzondering ook maandag 30 mei a.s. en op 29 augustus, de vijfde maandag van de maand

Kees Smit ere-voorzitter van Havenkoor Fortitudo

(10 maart 2016) Kees Smit (53), voorzitter van Havenkoor Fortitudo uit Willemstad is maandagavond 7 maart jl. afgetreden als bestuurslid en voorzitter tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering die voorafgaande aan de repetitie werd gehouden. Kees kondigde al maanden geleden aan af te treden omdat hij het bestuurswerk en voorzitterschap niet langer kon combineren met werk en andere persoonlijke omstandigheden.
De leden, in vergadering bijeen, lieten hem echter niet zo maar vertrekken. Na een toespraak door vice-voorzitter Erris Plooij besloten de leden unaniem om Smit, die tien jaar geleden aan de wieg stond van Fortitudo en al die tijd voorzitter was, te benoemen tot ere-voorzitter van het Havenkoor. Dat gebeurde met een staande ovatie, oorkonde, bloemen voor zijn vrouw, een fles Fortitudo wijn en een speciaal speldje voor op zijn Fortitudo pet, want Smit blijft wel lid van het koor al zal hij zich hier en daar wat minder tijdens repetities en optredens gaan laten zien.
Op voordracht van het bestuur werd Peter Lammens (63) unaniem tot opvolger van Kees Smit gekozen. De overige bestuursleden die aan de beurt waren om statutair periodiek af te treden, werden allen herkozen.
Havenkoor Fortitudo heeft momenteel 55 leden, een zeer druk programma en viert komend najaar het 10 jarig bestaan. Op zondag 11 september a.s. organiseert Fortitudo voor de 8e keer een groot Shanty & Seasong Festival in de oude vesting van Willemstad. Daar doen 12 koren aan mee. Volgende week wordt bekend welke van de 34 daarvoor aangemelde koren naar Willemstad komen om aan het festival deel te nemen.

 

In Memoriam Arnold Doejaaren
08-03-1941      -       11-02-2016

Met droefheid hebben wij het plotseling overlijden moeten vernemen van onze altijd enthousiaste, goedlachse accordeonist Arnold Doejaaren uit Steenbergen. Hij zou in maart van dit jaar zijn 75ste verjaardag hebben gevierd. Complicaties bij de zware operatieve ingrepen die Arnold in het ziekenhuis moest ondergaan zijn hem helaas fataal geworden.
Arnold was sinds september 2010 bij Havenkoor Fortitudo actief en hij had het altijd bijzonder naar zijn zin. Als Chef de Rang en later als eigenaar van een café-restaurant had hij niet veel tijd om zijn grote hobby, het spelen op de knoppen-accordeon, te beoefenen maar na zijn pensionering maakte hij dit ruimschoots goed bij accordeonvereniging Osiveo en natuurlijk bij Fortitudo.
Arnold was een graag geziene gast die, natuurlijk ook vanuit zijn horeca verleden, nooit met zijn mond vol tanden stond en altijd wel een antwoord paraat had maar die aan de andere kant ook wel liet blijken een heel klein hartje te hebben en volop gemeende belangstelling toonde voor het wel en wee van een ander.
In Arnold Doejaaren verliezen wij behalve een goede accordeonist een prachtig mens die wij zeer in ons midden zullen missen. Wij wensen de familie veel sterkte toe bij het verwerken van dit enorme verlies.

Bestuur Havenkoor Fortitudo

7e editie Shanty & Seasong Festival trok
weer duizenden bezoekers naar de Vesting Willemstad

(24-09-2015) Het zag er in de week voor 13 september niet naar uit dat de weergoden het 7e Shanty & Seasong Festival van Havenkoor Fortitudo gunstig gezind zouden zijn. Toch werd het zondag 13 september een prachtige dag die duizenden bezoekers naar de vesting Willemstad trok met pas op het eind van de dag een klein buitje dat geen invloed meer had op de bijzonder goede sfeer die de gehele dag in de vesting heerste. Sommigen spreken over 5.000 anderen over 7.000 bezoekers en baseren dat op het aantal geparkeerde auto’s.
Opening
Fortitudo, sinds januari 2015 o.l.v. dirigente Ingrid Kappelle uit Ouderkerk a/d IJssel, opende zelf het festival met een kort optreden op het podium nabij de Rosmolen. Fortitudo voorzitter Kees Smit kon in zijn openingswoord de twaalf deelnemende koren en veel publiek welkom heten en had lof voor de commissie die het festival georganiseerd had en voor alle vrijwilligers die zondagmorgen van vroeg af in de weer waren geweest om alles op te bouwen en voor te bereiden.
De Fortitudo voorzitter haalde ook aan dat in de weken voor het festival via face book was gebleken dat puriteinse shanty aanhangers moeite hebben met het woord shanty in Shanty & Seasong Festival omdat volgens hen geen echte shantykoren zouden deelnemen en geen of te weinig echte shantys zouden worden gezongen. “Deze shantyliefhebbers waarvan ook binnen ShantyNederland, de overkoepelende organisatie waarbij alle vandaag deelnemende koren overigens zijn aangesloten, een groep is vertegenwoordigd hebben natuurlijk recht op hun eigen mening, maar ik waag het toch met hen oneens te zijn”, aldus Smit
Onzinnig
“Een shanty klonk vroeger aan boord van de schepen om het zware werk iets te veraangenamen. Tegenwoordig worden deze liederen uitsluitend nog gezongen om het publiek in vervoering te brengen. Deze zelfde functie hebben alle andere liederen die vandaag, naast de traditionele shantys, gezongen worden ook en net als deze zogenaamde echte shantys hebben deze andere songs op de een of andere manier iets met water, de zee of met varen te maken. Ik stel daarom voor dat we ons plezier vandaag niet laten beïnvloeden door een onzinnige discussie over wat nu wel of niet op een shanty festival thuis zou horen. Het plezier dat dit festival zowel zangers, muzikanten als publiek bezorgt is daarvoor immers veel te groot en ik heb er alle vertrouwen in dat we ook vandaag aan het einde van de dag met z’n allen weer zullen terug kijken op een geslaagd evenement waaraan heel veel mensen met heel veel plezier hun medewerking hebben gegeven”, aldus Kees Smit.
Lof
Na het openingsoptreden van Fortitudo kregen Waterpoort Armade ambassadeur Pier de Poartere en wethouder Thomas Zwiers van de gemeente Moerdijk de microfoon om Waterpoort te promoten. Fortitudo had ook in hen ogen niets nagelaten om van het festival een succes te maken en de SSF-commissie van Fortitudo kon trots zijn. De bewoners van de vesting Willemstad waren uitvoerig geïnformeerd en werkten prima mee. De horeca deed goede zaken en kreeg zo wat terug voor de sponsoring van het evenement.
De ruim 500 koorleden die in buurthuis Irene met koffie, programmaboekje, Willemstad tasje, lunchpakket en enkele consumptiebonnen waren ontvangen waren unaniem vol lof over organisatie, opzet en ontvangst en leverden zelf kwaliteit met hun optredens. Het publiek dat bij elk podium massaal aanwezig was genoot en beloonde de optredens met een daverend applaus.
Shuttle busjes
Het bleek een goede zet van de gemeente Moerdijk om het festival te steunen met het inzetten van pendelbusjes tussen een groot parkeerterrein bij de Volkeraksluizen en de Vesting Willemstad. Geen parkeerchaos op de wegen naar de Vesting meer en geen bezoekers die teleurgesteld omkeerden omdat ze geen parkeerplaats konden vinden. Wel bleek de capaciteit van het shuttle vervoer tussen 13.00 en 15.00 uur te klein en moesten bezoekers soms nog een tijd wachten voor ze met de busjes meekonden. Ook de bebording moet volgend jaar anders en beter want de acht verkeersregelaars die waren ingezet moesten aan nagenoeg iedere automobilist tekst en uitleg geven, wat weer een file tot gevolg had.
Tevreden
Al met al kan Fortitudo tevreden terugkijken met een evenement dat inmiddels landelijk op de kaart staat en waarvoor koren zich nu al weer aanmelden om in 2016 te mogen deelnemen. Een evenement ook dat past bij de vesting Willemstad en –zo denken de organisatoren- een minimum aan overlast met zich meebrengt voor de inwoners. De volgende editie staat op de agenda voor zondag 11 september 2016.

Laatste Nieuws over Shanty & Seasong Festival 13 september 2015

(04-09-2015) Havenkoor Fortitudo uit Willemstad organiseert op zondag 13 september 2015 een groots opgezet en gratis toegankelijk Shanty & Seasong Festival in het centrum van de oude Vesting Willemstad. De Vesting wordt vanwege het festival vanaf ongeveer 10.00 uur voor alle verkeer afgesloten. De gemeente Moerdijk heeft er een evenementenvergunning voor afgegeven en Fortitudo weet zich gesteund door enkele horeca hoofdsponsors en tal van andere lokale, regionale en zelfs enkele landelijke sponsoren. “Het festival heeft inmiddels landelijke bekendheid gekregen en koren staan als het ware in de rij om deel te mogen nemen. We zouden wel 10 podia kunnen vullen”, aldus festival coördinator Wim Groeneveld.

De 7e editie van dit festival is net zo groot opgezet als vorig jaar. Ook nu met vier podia, twaalf deelnemende koren met in totaal ruim 500 zangers, zangeressen en muzikanten. Groeneveld verwacht dat er minimaal zo’n 4000 - 5000 liefhebbers op af komen. Vorig jaar toen de weersomstandigheden gewoonweg ideaal waren, kwamen er naar schatting zelfs 6000 bezoekers op het evenement af. Gelijktijdig met het festival wordt op de Voorstraat een kleine snuffelmarkt gehouden als verbindingsschakel tussen de podiums.
De ervaring van voorgaande jaren leert dat wie laat komt moeite zal hebben een parkeerplaats vlakbij de Vesting te vinden. Om te voorkomen dat bezoekers ver moeten lopen, worden daarom tussen 12.00 en 19.00 uur een tweetal shuttle busjes ingezet tussen een groot parkeerterrein nabij de Volkeraksluizen en de Vesting Willemstad. Hier kunnen bezoekers gratis gebruik van maken. De gemeente Moerdijk heeft dat mogelijk gemaakt. Met borden en via een 7 tal verkeersregelaars wordt e.e.a. aangegeven.
De twaalf koren die optreden tussen 12.30 uur en 18.15 uur zijn:
Shantykoor  Het Groene Hart, Koudekerk a/d Rijn; Viswijvenkoor De Vliet Grieten, Leidschendam; Flakkees Piratenkoor, Middelharnis; Shantykoor De IJsselzangers, Montfoort; Shantykoor De Moordtzanger, Moordrecht; Shantykoor De IJsselmannen, Ouderkerk a/d IJssel; Shantykoor Schiehaven, Pijnacker; Schipperskoor Recht zo die Gaat, Raamsdonksveer; Shantykoor ’t Craeyenest, Roosendaal; Havenkoor Fortitudo, Willemstad; Shantykoor Buitengaats, Zwijndrecht; Shantykoor De Brulboei, Zwijndrecht.

Fortitudo zelf opent het festival met een exclusief optreden van 12.30 uur tot 12.50 uur op het podium “onderaan de Voorstraat” bij de Rosmolen. Alle deelnemende koren zijn uitgenodigd daarbij aanwezig te zijn. Fortitudo voorzitter Kees Smit, wethouder Thomas Zwiers en de ambassadeur van Waterpoort Armada, Pier de Poartere spelen daarbij een rol. Na dit korte optreden van Fortitudo gaat het festival om 13.10 uur van start met de optredens van de deelnemende koren.
Er komt een Jimmy’s podium op de Parade voor het Oude Raadhuis; Een Anno 1610 podium op de Benedenkade tegenover Eetcafé Anno 1610 en een Rosmolen podium op de Voorstraat nabij de poort van de Koepelkerk en een Bora Bora podium aan de achterzijde van het Oude Raadhuis. Elk podium wordt voorzien van een professionele geluidsinstallatie, presentator en geluidstechnicus. De betreffende horecaonderneming zorgt voor een terras en drankuitgifte punt bij ieder podium. Programmaboekjes worden in Willemstad en Helwijk huis-aan-huis verspreidt en zijn op 13 september ter plaatse verkrijgbaar. Door Waterpoort Armada worden bezoekers geïnterviewd en optredens gefilmd om later via internet te kunnen bekijken.

Groot Shanty & Seasong Festival op zondag 13 september in Vesting Willemstad.

(23-07-2015). Havenkoor Fortitudo uit Willemstad organiseert op zondag 13 september 2015 een groots opgezet en gratis toegankelijk Shanty & Seasong Festival in het centrum van de oude Vesting Willemstad. De Vesting wordt vanwege het festival vanaf ongeveer 10.00 uur voor alle verkeer afgesloten. De gemeente Moerdijk heeft er een evenementenvergunning voor afgegeven en Fortitudo weet zich gesteund door enkele horeca hoofdsponsors en tal van andere lokale, regionale en zelfs enkele landelijke sponsoren.
“Het festival heeft inmiddels landelijke bekendheid gekregen en koren staan als het ware in de rij om deel te mogen nemen. We zouden wel 10 podia kunnen vullen”, aldus festival coördinator Wim Groeneveld.
De 7e editie van dit festival is net zo groot opgezet als vorig jaar. Ook nu met vier podia, twaalf deelnemende koren met in totaal ruim 550 zangers, zangeressen en muzikanten. Groeneveld verwacht dat er minimaal zo’n 4000 liefhebbers op af komen. Vorig jaar toen de weersomstandigheden gewoonweg ideaal waren, kwamen er naar schatting zelfs 6000 bezoekers op het evenement af. Gelijktijdig met het festival wordt op de Voorstraat een kleine snuffelmarkt gehouden als verbindingsschakel tussen de podiums. De ervaring van voorgaande jaren leert dat wie laat komt moeite zal hebben een parkeerplaats vlakbij de Vesting te vinden.
De twaalf koren die optreden tussen 12.30 uur en 18.15 uur zijn:
Shantykoor Het Groene Hart (Koudekerk a/d Rijn); Viswijvenkoor De Vliet Grieten (Leidschendam); Flakkees Piratenkoor (Middelharnis);
Shantykoor De IJsselzangers (Montfoort); Shantykoor De Moordtzanger (Moordrecht); Shantykoor De IJsselmannen (Ouderkerk a/d IJssel);
Shantykoor Schiehaven (Pijnacker); Schipperskoor Recht zo die Gaat (Raamsdonksveer); Shantykoor ’t Craeyenest (Roosendaal); Havenkoor Fortitudo (Willemstad); Shantykoor Buitengaats (Zwijndrecht); Shantykoor De Brulboei (Zwijndrecht).
               
Fortitudo zelf opent het festival met een exclusief optreden van 12.30 uur tot 12.50 uur op het podium “onderaan de Voorstraat” bij de Rosmolen. Alle deelnemende koren zijn uitgenodigd daarbij aanwezig te zijn. Na dit korte optreden van Fortitudo gaat het festival om 13.10 uur van start met de optredens van de deelnemende koren.
Er komt een Jimmy’s podium op de Parade voor het Oude Raadhuis; Een Anno 1610 podium op de Benedenkade tegenover Eetcafé Anno 1610 en een Rosmolen podium op de Voorstraat nabij de poort van de Koepelkerk en een Bora Bora podium aan de achterzijde van het Oude Raadhuis. Elk podium wordt voorzien van een professionele geluidsinstallatie, presentator en geluidstechnicus. De betreffende horecaonderneming zorgt voor een terras en drankuitgifte punt bij ieder podium. Programmaboekjes worden in Willemstad en Helwijk huis-aan-huis verspreidt en zijn op 13 september ter plaatse verkrijgbaar.

LAATSTE NIEUWS LAATSTE NIEUWS

(01-07-2015)Het onderstaande festival in Ouderkerk aan de IJssel a.s. zaterdag 4 juli is in verband met de verwachte warmte,2 uur vervroegd. Met de busonderneming is ook alles geregeld en dus veranderen ook de vertrektijden. De eerste opstapplaats bij de carpoolplaats A17 zal de bus vertrekken om 08.00 uur. Vervolgens gaat de bus naar Willemstad en daar zullen we aan de Singel vertrekken om 08.30 uur.
Aankomst in Ouderkerk ca. 09.30 uur en ons eerste optreden zal zijn om 10.40 uur. Ons tweede en derde optreden zal uiteraard ook 2 uur vroeger zijn. Na het festival zal de bus in Ouderkerk aan de IJssel vertrekken om 15.45 uur en zullen we (als alles meezit) ca. 17.00- 17.15 weer in Willemstad zijn. Daarna zal de bus doorrijden naar Klundert.

Met Fortitudo naar Ouderkerk a/d IJssel

Op zaterdag 4 juli doet Havenkoor Fortitudo mee aan een Internationaal Shantyfestival in Ouderkerk a/d IJssel waaraan in totaal vijf koren deelnemen. Fortitudo zal optreden om 12.40, 14.15 en 15.35 uur. In Ouderkerk a/s IJssel wordt die dag midden in het dorp ook een grote braderie gehouden.
Fortitudo maakt de reis met een touringcar die om 10.00 uur vanaf de bushalte aan de Landpoort vertrekt en daar weer terug is rond 18.00 uur. Partners en supporters die met de bus mee willen kunnen zich nog tot woensdag aanmelden en betalen slechts vijf euro voor een retourtje. Aanmelden kan bij Erris Plooij, tel. 0168-472706.

Inschrijven voor Snuffelmarkt mogelijk

Wie deel wil nemen aan de snuffelmarkt die op zondag 13 september, gelijktijdig met het Shanty & Seasong Festival wordt gehouden, kan via het email adres festival@havenkoorfortitudo.nl een inschrijfformulier aanvragen.
De snuffelmarkt wordt gehouden op de westelijke zijde van de Voorstraat (even nummers).
Ondernemers, verenigingen en particulieren kunnen er aan deelnemen door een zgn. grondplaats te huren waarop een eigen tent, kraam, tafel o.i.d. geplaatst kan worden. Kosten 10 euro voor een grondplaats van 5 meter straatlengte, mits er geen consumptiegoederen worden verkocht.

In Memoriam Rinus Lindhout
01-01-1945 - 24-05-2015

Wat wij al een tijd vreesden is op 24 mei 2015, Eerste Pinksterdag, waarheid geworden. Onze zangvriend Rinus Lindhout is overleden.

Wij hebben Rinus leren kennen als een vrolijke, goedlachse man met een prachtige bas stem.
Vrij spoedig na de oprichting van Fortitudo sloot Rinus zich, samen met Leo van Lien, aan bij het koor. Hij vertelde te genieten van de
sfeer en de saamhorigheid binnen het koor en ook later toen hij ziek werd gaf hij aan zeer ingenomen te zijn met de aandacht die hij toch nog steeds vanuit Fortitudo kreeg. Bij het afscheid van Herma in Anno 1610 was Rinus aanwezig en heeft zelfs nog even mee gezongen.

Begin januari waren enkele koorleden met hun partners aanwezig op het feestje ter gelegenheid van Rinus zijn 70ste verjaardag. Op de uitnodiging stond: “Ik laat me nog niet kisten” en besloot met “geen tranen”. Rinus stond, met de onvoorwaardelijke steun van Ton, al zovele jaren zijn geliefde partner met wie hij lief en leed deelde, zeer positief in het leven. Ook toen hij ziek werd probeerde hij de moed er in te houden en hij zag altijd wel weer ergens de zon schijnen.

Eind vorig jaar, toen ondergetekende samen met Peter Vermeulen bij Rinus en Ton in hun prachtige appartement in Breda op bezoek was, waren er nog plannen om begin dit jaar een reis naar het Oosten te maken. Een reis die ze samen al zo vaak gemaakt hadden en waar ze zo veel mooie herinneringen en goede vrienden aan over hadden gehouden. Het heeft niet zo mogen zijn.

De ziekte die zich eerst leek te stabiliseren en onder controle leek te zijn sloeg keihard terug en  zelfs Rinus, ondanks zijn positieve instelling, kon het tij niet meer keren.

Wij verliezen in Rinus Lindhout een gevoelsmens die altijd zeer geïnteresseerd was in de mensen om hem heen. Iemand die het vermogen had om mensen een prettig gevoel te geven wanneer ze in zijn omgeving waren. Iemand ook die iedereen volledig in zijn of haar waarde liet en datzelfde ook van anderen verwachtte. Een voorbeeld en inspiratie voor velen.

Wij zullen Rinus heel erg missen en wij wensen Ton en de verdere familie enorm veel sterkte toe om dit zware verlies te dragen.

Sonny’s Dream zal nooit meer het zelfde klinken.

Kees Smit (vz)

 

Zaterdag 28 maart in buurthuis Irene
A Meezing Night met Havenkoor Fortitudo en Koor De Eilanders

(17-03-2015) Havenkoor Fortitudo uit Willemstad organiseert op zaterdagavond 28 maart in buurthuis Irene te Willemstad voor de 7e keer de A Meezing Night. Met deze titel voor het jaarlijkse meezingfestijn wordt natuurlijk een knipoog gegeven naar een bekende Engelstalige uitdrukking. Gastkoor voor de A Meezing Night is dit jaar Koor De Eilanders uit Klaaswaal in de Hoeksche Waard.

In voorgaande jaren werkten C’est la Vie (2008 en 2010) het Westhoeksmannenkoor (2011), Nederpop aan de Dintel (2012), Beekse Smart (2013) en De Voices (2014) mee aan de A Meezing Night van Fortitudo. Dit jaar het uit ongeveer 50 mannen en vrouwen bestaande Koor De Eilanders o.l.v. dirigent/koorcoach Ab Spruit. Dit koor heeft zich ten doel gesteld zichzelf en het publiek plezier te laten beleven aan het zingen van het Hollandse lied, maar schuwt anderstalige muziek uit de zeventiger- en tachtiger jaren niet. De Eilanders treden veel op in zorginstellingen.

Het uit ruim 60 leden bestaande Havenkoor Fortitudo zingt meerstemmig traditionele shanties en seasongs maar ook modernere songs, zolang ze maar met water te maken hebben. Het zal tijdens de A Meezing Night de eerste keer worden dat het Willemstadse publiek kennis zal kunnen maken met Ingrid Kappelle uit Ouderkerk a/d IJssel, die sinds 1 januari de nieuwe dirigent is van Havenkoor Fortitudo.

Omdat beide koren samen buurthuis Irene al goed vullen, kunnen er maximaal zo’n 150 partners en andere belangstellenden worden toegelaten. Wie zeker wil zijn van een toegangskaart kan die dan ook het beste voor 5 euro in de voorverkoop kopen bij Hobbyshop Repro in de Hofstraat te Willemstad of bestellen via koor De Eilanders. Kaarten die over zijn worden op 28 maart voor 6 euro aan de deur van Irene verkocht. Voor dit bedrag ontvangt de bezoeker behalve een gezellige avond vol muziek en zang ook een programmaboekje en paar rondjes met hartige hapjes.

De zaal wordt zodanig ingericht dat ouderen die dat willen kunnen zitten terwijl de jongeren over het algemeen liever aan een bartafel “hangen”. Het meezing festijn begint om 20.00 uur met een kort openingswoord van Fortitudo voorzitter Kees Smit, waarna De Eilanders een half uur lang van zich laat horen. Direct daarna zal Fortitudo het podium betreden. Na een half uurtje pauze met een verloting is het podium opnieuw voor De Eilanders en daarna weer voor Fortitudo. De A Meezing Night wordt afgesloten met de after party.

Ingrid Kappelle nieuwe dirigent voor Havenkoor Fortitudo Willemstad

(08-12-2014) Havenkoor Fortitudo heeft per 1 januari a.s. een nieuwe dirigent in de persoon van Ingrid Kappelle uit Ouderkerk aan den IJssel. Zoals bekend heeft Herma Salomons, die het koor kort na de oprichting ruim acht jaar geleden onder haar hoede nam, anderhalf jaar geleden al aangegeven er uiterlijk in het najaar van 2015 mee te willen stoppen. Dat bood Fortitudo de gelegenheid om zich in alle rust over de opvolging te beraden.
Nu Fortitudo er in geslaagd is een nieuwe dirigent te vinden stopt Herma er mee en zal op 15 december a.s. voor de laatste keer een repetitie van Fortitudo leiden. Fortitudo vindt het heel jammer dat Herma stopt maar heeft er anderzijds ook volop begrip voor. Op een nog nader te bepalen moment zal Fortitudo officieel afscheid nemen van Herma.
De nieuwe dirigente is een echte vakvrouw, studeerde aanvankelijk piano, maar tijdens haar conservatoriumstudie werd haar vocale talent ontdekt en werd ze o.a. opera zangeres. Naast haar internationale concertpraktijk is Ingrid Kappelle 12 jaar verbonden geweest als hoofdvakdocente solozang aan het Maastrichts Conservatorium. Ze is jurylid bij staatsexamens en vindt het bijzonder leuk ook met mensen te werken die willen zingen en muziek maken. Sinds een aantal jaren dirigeert ze daarom ook een aantal koren waaronder vanaf 1 januari a.s. Havenkoor Fortitudo.

Duo-concert Regio orkest West-Brabant en Fortitudo

(03-07-2014) Het Regio Orkest West-Brabant o.l.v. Clemens Rosmulder en Havenkoor Fortitudo o.l.v. Herma Salomons gaan zaterdagmiddag 5 juli van 15.00 tot 17.00 uur een duo concert geven op de Parade voor het Oude Raadhuis in Willemstad. Om het seizoen van het Regio Orkest feestelijk af te sluiten, hebben de twee verenigingen elkaar gevonden en is samenwerking ontstaan. Naast het concert op de Parade zal Fortitudo zaterdagvond ook optreden tijdens de BBQ van het Regio Orkest. Havenkoor Fortitudo kent geen zomerstop. Repetities en optredens gaan bij dit koor ook in de zomermaanden normaal door.
Er zijn zaterdagmiddag in totaal vier sets muziek te horen op de Parade. Als eerste het Regio Orkest met een eerste blok van ongeveer 30 minuten. Hierna wordt er per half uur afgewisseld met Fortitudo.
Het Regio Orkest brengt een gevarieerd programma waarin lichte muziek de boventoon voert. Op het programma staan nummers als Sax in the city, Playing trombones, Root beer tag, Take the A Train, Soul Bossa Nova, Besserbyanke, etc. etc.
Havenkoor Fortitudo zingt een aantal echte meezingers zoals Het kleine café, Sierra Madre, Sailin Home, Little Ship, Farewell to Carlingford, De verzonken stad, etc. etc. Bij het nummer Junge komm bald wieder zingt Herma Salomons solo.
Twee nummers op de playlist van beide verenigingen worden gezamenlijk uitgevoerd, namelijk de Zuiderzee Ballade en Gloria Estafette. Dat zal zijn aan het einde van het 2e blok van het Regio Orkest.

Shanty & Seasong festival op 14 september 2014

(29-05-2014) Op zondag 14 september gaat havenkoor Fortitudo voor de 6e keer een groots opgezet Shanty & Seasongfestival organiseren in de Vesting Willemstad. Door de gemeente Moerdijk is daar inmiddels een vergunning voor afgegeven. Net als vorig jaar zullen aan het festival 12 koren met in totaal zo’n 500 zangers, zangeressen en muzikanten aan deelnemen. Die treden tussen 12.30 en 18.15 beurtelings op, op de vier podia die in De Vesting geplaatst worden. De deelnemende koren zijn:
Havenkoor Fortitudo (Willemstad); Shantykoor Stuurloos (Schiedam); Shantykoor Albatros (Rotterdam); Shantykoor Barend Fox (Rotterdam); Shantykoor De IJsselmannen (Ouderkerk a/d IJssel); Zeemanskoor Recht Zo die Gaat (Schoonhoven); Zeemanskoor Bestevaer (Giessenburg); Shantykoor Piipegaeltsje Sjongers (Rottevalle, nabij Drachten); Shantykoor De Hoekschewaard (Mijnsheerenland); Shantykoor Midscheeps (Leidschendam); Shantykoor De Binnenvaart (Dordrecht); Shantykoor Buitengaats.
Markt
Gelijktijdig wordt op de Voorstraat weer een snuffelmarkt gehouden. Particulieren en ondernemers kunnen zich daar binnenkort voor aanmelden. Deelnemen aan de snuffelmarkt kan al voor 10 euro. Het centrum van de Vesting wordt 14 september vanaf ongeveer 10.00 uur afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers.
Agenda
Komende optredens van Fortitudo zijn tijdens de haringparty van De Rosmolen op 12 juni, Korendag Tholen 21 juni, optreden met Regio orkest in Willemstad en Oudemolen 5 juli, Feestweek Koosterblokje 12 juli, Feestweek Helwijk (let op) 16 augustus, Festival Zoutelande 20 september en Dag van de Ouderen Willemstad 11 oktober. Tussendoor zal er ook nog een keer opgetreden worden bij Steunpunt in De Veste.

Jaarlijkse A Meezing Night op zaterdag 29 maart

(14-03-2014) Havenkoor Fortitudo houdt de jaarlijkse ‘A Meezing Night’ op zaterdagavond 29 maart in Paviljoen Irene. Naast Fortitudo o.l.v. dirigente Herma Salomons doet dit jaar het gemengd koor De Voices uit Fijnaart mee aan dit meezingfestijn. De Voices staat o.l.v. Annalisa Schmad.
Toegangskaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij HobbyShop Repro, bij Café Anno 1610, en in Fijnaart bij Boekhoven. De kaarten kosten daar 5 euro. Aan de deur van Irene kosten de kaarten 6 euro. De ‘A Meezing Night’ begint om 20.00 uur. De zaal is open vanaf 19.30 uur.
Het gastkoor Popkoor De Voices bereidt zich voor om zich van de stoerste kant te laten zien. Niet alleen voor de A Meezing Night maar voor het hele seizoen 2013-2014. Het project waaraan zij momenteel werken heet ‘Hard Rock Café’. Het repertoire is echte rockmuziek in arrangementen voor koor en band. Dat belooft wel wat en wat het popkoor betreft wordt het stoffige imago van koorzang hiermee veranderd. Wat te denken van nummers van Stevie Winwood, Bon Jovi, Bruce Springsteen, U2 en Anouk? Met de vaste allround begeleidingsband In Pursuit uit Geertruidenberg zal het dak van Paviljoen Irene er zeker af gaan.

Ruim 1.200 toehoorders op SS Rotterdam
Geweldig optreden van Fortitudo voor De Lijn

(Nieuwsbrief 22-01-2014, tekst Hans Maaskant) Ons havenkoor heeft zondag 19 januari j.l. een succesvol optreden verzorgd op het in Rotterdam Katendrecht afgemeerde ss Rotterdam, waar ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van personeelsvereniging De LIJN (van de Holland Amerika Lijn) voor 1.200 gasten een speciale middag was gearrangeerd. Het was alweer het vijfde optreden van Fortitudo voor De LIJN, waarmee Fortitudo sedert 2008 een innige band heeft. Dat heeft alles van doen met Erris Plooij, die zowel voorzitter van De LIJN is, als inmiddels tweede secretaris bij Fortitudo. Zoals bekend is de zeer druk bezette Erris onlangs bij Fortitudo als eerste secretaris opgevolgd door Corrie Timmers. Overigens terechte hulde voor Erris Plooij op de gedenkwaardige dag op het ss Rotterdam!
Driestemmig
Onder leiding van dirigent Herma Salomons maakten wij er - met de bekende zeemansliederen uit het bestaande repertoire én een speciaal voor de Holland Amerika Lijn gecomponeerd lied (op de wijs van Ketelbinkie) - in drie sessies een ware show van. In een ruim vijftig leden tellende bezetting (een zelfde aantal was er tijdens de voorafgaande repetitie) en de vijf begeleidende muzikanten genoten er - net als het publiek in de Theaterzaal en de omringende lounges en bars van. Keer op keer bewijst Havenkoor Fortitudo zich - zonder de gezelligheid uit het oog te verliezen - als een professioneel havenkoor, dat inmiddels tot de betere van Nederland mag worden gerekend! Eens te meer is duidelijk dat er in de bovenzaal van Het Wapen van Willemstad niet voor niets elke 14 dagen intensief wordt gerepeteerd, waarbij driestemmige liederen steeds meer opgang doen: met de middengroep als stevig fundament laten de bassen en de tenoren zich onder de bezielende leiding van Herma Salomons steeds vaker gelden: ‘Oh Neeltje Jacoba - dat waarschijnlijk aan de speellijst toegevoegd gaat worden - is daar een mooi voorbeeld van.
Hard werken
Herma Salomons over het optreden op het voormalige trans-Atlantische (Rotterdam-New York, vice versa) lijnschip en later wereldwijd opererende cruiseschip: “Het was - vooral omdat we nu aan boord in het Theater (met 600 zitplaatsen, red.) optraden - een bijzondere ervaring die we niet snel zullen vergeten. Overigens was het ‘hard werken’ voor zowel de muzikanten, het koor, als mijzelf, om zo goed mogelijk bij het publiek over te komen: we hebben niets cadeau gekregen! Door de opstelling op het toneel en de beperkte lichtcapaciteit kon ik bijvoorbeeld niet iedereen zien en waren de muzikanten voor het koor - deels - slecht hoorbaar. Pas bij de derde sessie van ons optreden waren de microfoons in het theater uitgeschakeld, wat duidelijk een verbetering bleek. Maar ook nu bleek, dat Fortitudo zich – ook onder moeilijke omstandigheden – uitstekend staande houdt. Dat komt mede door het ‘jeugdige enthousiasme’, dat van het koor afdruipt. Het leek wel of de zangers en muzikanten zich letterlijk ‘op de woelige baren’ bevonden, het was voor mij en het enthousiaste publiek in één woord geweldig. Er kan zomaar een zesde optreden bij De LIJN volgen.”
Voor elkaar
Zoals altijd had Fortitudo haar zaakjes (ditmaal onder leiding van begeleider Peter Lammens) weer goed voor elkaar. Peter was van te voren met Erris Plooij op de ss Rotterdam geweest om het optreden door te spreken: géén partners en andere begeleiders mee naar boord, het is een besloten personeeleest! Bij de bus vanaf het Steenpad was iedereen ruim op tijd aanwezig; de briefing van ruim een kwartier ín de bus liet aan duidelijk niets te wensen over: alle leden krijgen twee consumptiebonnen, het te serveren buffet is n i e t voor ons en gedraag je zoals een koorlid zich behoort te gedragen: begrepen ‘majoor’ Lammens, klonk het in koor. Oh ja – en tegen Herma: hou je aan de opgegeven aanvangs- en slottijden. Het programma – met vóór onze laatste sessie in het theater een officieel gebeuren – mag geen tel uitlopen!
In de Praktijk
En ging het allemaal zo? Nou over Fortitudo kan de organisatie niets te klagen hebben gehad, we hebben ons – met z’n allen, zoals het hoort overigens – voorbeeldig gedragen. Maar..... het andere optredende “koor” hield zich nou net  n i e t aan de opgegeven tijden, waardoor Herma ons programma noodgedwongen moest inkorten en wij tussen de optredens nauwelijks tijd hadden een consumptie te nuttigen. Peter Lammens kreeg de beschikking over (gezamenlijk te gebruiken consumptiekaarten, in plaats van individueel bruikbare consumptiemunten) en de ons geserveerde hapjes tussendoor waren minimaal. Ton Post, onze rondborstige, voormalige patron cusinier, wiens maag na verloop van tijd begon te knorren, kon als enige twee koppen erwtensoep (zijn voormalige specialiteit in het Wapen) nuttigen. De andere koorleden kregen slechts ‘een Haags Bakkie’ erwtensoep voorgeschoteld. Maar klagen, dat doen we als Fortitudo natuurlijk niet in de media en in het openbaar! Het optreden op de ss Rotterdam was – ondanks het ‘magere geluid’ en mindere omlijstende omstandigheden – weer een hoogtepunt in de toch al rijke historie van ‘ons’ Havenkoor Fortitudo!

Fortitudo wint cultuurprijs niet

(11-09-2013) Havenkoor Fortitudo, met vier anderen genomineerd voor de Cultuurprijs Moerdijk 2013, is geen winnaar geworden van deze prijs. De jury besloot Stichting De Oude Molen uit te roepen tot winnaar. Deze stichting ontving naast een orkonde een bedrag van 1500 euro van sponsor Rabobank West-Brabant Noord. Fortitudo en de twee andere genomineerden ontvingen ieder een cheque van 260 euro.
Fortitudo verzorgde tijdens de prijsuitreiking een kort optreden en kreeg daarbij gelijk de zaal mee. Sstichting De Oude Molen van harte gefeliciteerd met deze prijs en organisatie bedankt voor de eervolle nominatie.

Havenkoor Fortitudo wijzigt tekst "Lied van Willemstad".

(29-08-2013) Nadat in 2006 het Havenkoor Fortitudo werd opgericht werd in 2007 het "Lied van Willemstad" geschreven op een reeds bestaande melodie. De tekst van het lied werd geschreven door twee van de oprichters, Kees Smit en Hans Moerland. Geheel onverwachts overleed Hans Moerland veel te vroeg in oktober 2012.
Ieder optreden van Fortitudo wordt besloten met het zingen van het "Lied van Willemstad", een ode aan de charme en de schoonheid van de vesting Willemstad. Het lied sloeg aan bij de Willemstadse bevolking en werd al snel het "Willemstads volkslied" genoemd.
Op Koninginnedag, zowel bij de aubade als bij de "volks-samenzang", wordt dit lied door de bevolking met enthousiasme gezongen.
Sinds 30 april 2013, de Kroningsdag, moest de tekst aangepast gaan worden aan de realiteit.In een van de coupletten, het couplet dat a-capella wordt gezongen, komt de navolgende dichtregel voor:
"De Koningin die heeft haar zoon naar Willemstad vernoemd".Uiteraard werd hier voormalig Koningin Beatrix mee bedoeld.
Deze regel gaat nu vervangen worden door de regel:"De Koning zelf die is destijds naar Willemstad vernoemd ".
Zondag 15 september 2013, tijdens het Shanty and Seasong Festival, waarbij in het centrum van Willemstad, op vier podia 12 koren (naar schatting 550 personen) optreden hoopt Fortitudo voor de eerste keer in het openbaar het gewijzigde lied te laten horen.
Omdat er aanvankelijk, uit piëteit naar de overleden schrijver Hans Moerland, aarzeling was om aan de oorspronkelijke tekst te sleutelen wordt deze wijziging nu pas doorgevoerd.

Snuffelmarkt tijdens Shanty & Sesong Festival

(14-08-2013) Gelijktijdig met het Shanty & Seasong festival dat Havenkoor Fortitudo op zondag 15 september organiseert, wordt er ook een snuffelmarkt gehouden op de westelijke zijde van de Voorstraat en langs de Benedenkade.
Hieraan kunnen ondernemers, verenigingen en particulieren deelnemen door een zgn. grondplaats te huren waarop een eigen tent, kraam, tafel o.i.d. geplaatst kan worden. Kosten 10 euro voor een grondplaats van 5 meter straatlengte, mits er geen consumptiegoederen worden verkocht. Inschrijfformulier zijn verkrijgbaar bij Repro in de Hofstraat en via Festival@ havenkoorfortitudo.nl.

Groot open lucht Shanty & Seasong Festival
Zondag 15 september 2013 in Vesting Willemstad

(14-08-2013) Havenkoor Fortitudo uit Willemstad (N.Br.) houdt zondag 15 september a.s. een groot opgezet en gratis toegankelijk Shanty & Seasong Festival in het centrum van de oude vestingstad Willemstad. Daaraan nemen 12 koren deel met in totaal ruim 500 zangers, zangeressen en muzikanten. Er wordt van 12.30 tot 18.15 uur opgetreden op vier podia.
Het festival wordt in de huidige vorm voor de vijfde maal gehouden en geniet inmiddels landelijke bekendheid. Er worden opnieuw duizenden bezoekers verwacht. Plaatselijke horecaondernemers zorgen bij ieder podium voor een terras met extra tafels en stoelen. Gelijktijdig wordt op de Voorstraat een snuffelmarkt gehouden, die tevens als verbindingsschakel tussen de podia dient.
De koren treden beurtelings op de vier podia op. Naast het organiserende Havenkoor Fortitudo zijn dat De Zingende Zalmvissers, Ammerstol; Shantykoor De Batraven, Bergen op Zoom; Shantykoor West Zuid West, Gouda; Havenkoor   Vissershang, Hank; Zeemanskoor De Torren, Lisse; Shantykoor De Hoeksche Waard, Mijnsherenland; Shantykoor De Bossche Maten’, Oudenbosch; Shantykoor Rotterdam, Rotterdam; Shantykoor Het Veerse Scheepstuig, Veere; Shantykoor De Vlaerdingse Maatjes, Vlaardingen; Shantykoor Het Kraaiennest, Zevenhuizen.
Programmaboekjes met tijd en plaats van de optredens en andere details worden in Willemstad tijdig huis-aan-huis verspreid - en zijn ook ter plaatse gratis beschikbaar. Alle podiums zijn tijdens het Shanty & Seasong Festival voorzien van een professionele geluidsinstallatie, inclusief geluidstechnicus en presentator.
Fortitudo heeft van de gemeente Moerdijk vergunning gekregen de vesting in Willemstad van 10.00 tot 19.00 uur af te sluiten voor alle verkeer behalve voor voetgangers en bestemmingsverkeer. Fortitudo zet verkeersregelaars in om alles soepel en ordelijk te laten verlopen.

Willemstads Havenkoor Fortitudo
genomineerd voor Cultuurprijs gemeente Moerdijk

(10-07-2013) De Jury van de Cultuurprijs Moerdijk heeft Havenkoor Fortitudo uit Willemstad, genomineerd voor de Cultuurprijs Moerdijk 2013. De drie andere genomineerden voor deze prijs zijn kunstenares Claudia Bongers uit Klundert, Stichting De Oude Molen uit Oudemolen en Harmonie Oefening uit Standdaarbuiten.
Als korte motivatie voor de nominatie van Fortitudo noemt de jury: ”Een mannenkoor met een vrouwelijke dirigent dat met vrolijke meerstemmige liederen gezelligheid brengt in Willemstad en ver daarbuiten. De jongste loot aan de stam van het Willemstadse verenigingsleven staat in het hart van de prachtige Vestingstad”.
De Jury kiest uit de genomineerden een winnaar. Wie dat is zal bekend worden gemaakt op vrijdag 6 september tijdens een feestelijke culturele avond in ’t Sandt te Standdaarbuiten, mogelijk gemaakt door de Rabobank, de initiator en hoofdsponsor van de Cultuurprijs Moerdijk.
De genomineerden zullen deze avond acte de préséance geven met een speciaal optreden of een andere culturele bijdrage. De hoofdprijs bestaat uit een oorkonde en een bedrag van € 1500 . De drie aanmoedigingsprijzen zijn ieder € 250.

Drukke periode voor Havenkoor Fortitudo

(13-06-2013) Havenkoor Fortitudo zingt zaterdag 15 juni in Klundert tijdens het Bourgondisch Koren en Bierfestival “Klundert Glundert”. Dit festival rondom het vroegere raadhuis begint om 13.00 uur en gaat door tot ongeveer 19.00 uur. Naast Fortitudo nemen er nog 9 andere koren deel. Fortitudo verschijnt op het podium om 15.15 uur en om 17.30 uur.
Op zaterdagavond 22 juni gaat Havenkoor Fortitudo tussen 19.30 en 21.30 uur optreden in de Graanbeurs te Fijnaart, tijdens een biljartmaraton t.b.v. Kika.
Zaterdagavond 29 juni werkt Fortitudo mee aan de openingsavond van de feestweek van buurtvereniging ’t Kloosterblokje.
Op zaterdag 6 juli is Fortitudo van 11.00 tot 17.00 uur te vinden in Oud-Beijerland waar regelmatig opgetreden zal worden tijdens de jaarlijkse Spuidagen aldaar.

Fortitudo zaterdag 13 april naar Parochiehuis in Klundert

(11-04-2013) Havenkoor Fortitudo gaat zaterdagavond 13 april naar Klundert, waar in het Parochiehuis een meezingavond wordt gehouden. De organisatie ervan berust bij de gebroeders Ploeg uit Klundert. Ook smartlappenkoor Beekse Smart neemt deel. De meezingavond begint om 20.00 uur. Entree voor niet koorleden 6 euro.
Op zaterdag 27 april zal Fortitudo in het Arsenaal optreden tijdens een zgn. Willemsdag die door BN/DeStem in het Arsenaal wordt gehouden.
Sinds kort krijgen een aantal leden van Fortitudo tijdens de repetitieavonden les in het bespelen van diverse percussie instrumenten.
Deze lessen worden gegeven door Jens Kirpestein, een jonge conservatorium geschoolde percussionist en oud-Willemstadter.

Havenkoor Fortitudo kan terugkijken op een geslaagde A Meezing Night

(28-03-2013). Aan het begin van de avond werden de koorleden van het smartlappenkoor Beekse Smart en van het havenkoor Fortitudo welkom geheten en geïnformeerd door Peter van de Dool, één van de 3 organisatoren, over de gang van zaken van deze avond. Alle koorleden werden daarop gevraagd het podium te betreden voor het openingswoord van voorzitter Kees Smit. De presentator van deze avond,  Arie Nieuwkoop verzocht daarna aan Fortitudo het podium te verlaten en het gastkoor de Beekse Smart werd uitgenodigd de spits af te bijten. Onder luid applaus verlieten zij de zaal en Fortitudo popelde op hun beurt de zeemansliederen te laten horen. Van zingen krijgt zowel de man als de vrouw dorst en de drankjes waren dan ook zeer welkom. De pauze werd ook benut voor de verkoop van loten waarmee mooie prijzen te winnen waren met als hoofdprijs “een huisoptreden van Fortitudo”!  Na de pauze werd de sfeer meteen weer opgepakt door eerst Beekse Smart en daarna Fortitudo . Met hun inzet en enthousiasme en de gekozen repertoires lukte het beide koren uitstekend de zaal “mee” te krijgen. Uit volle borst werd door iedereen meegezongen met hulp van de tekstboekjes en een power point presentatie. Met een gezamenlijke uitvoering van het mooie lied “Het kleine café aan de Haven” werd de fantastische avond afgesloten. Geheel in de ban van het zingen en het musiceren ontstond er nog een spontane nazang en het duurde tot in de kleine uurtjes voordat ieder zijn weg naar huis weer bewandelde.  Na “het zoete” van deze avond kwam de volgende morgen “het zure” van  het opruimen. Echter met hulp van de vele vrijwilligers was dit in een mum van tijd gebeurd.  Fortitudo kan met gepaste trots terugkijken op deze 5de A Meezing Night.

Havenkoor Fortitudo organiseert
A Meezing Night m.m.v. Smartlappenkoor Beekse Smart

(02 maart 2013) Met een vette knipoog naar de Engelstalige uitdrukking organiseert Havenkoor Fortitudo uit Willemstad op zaterdagavond 23 maart in gebouw Irene voor de 5e keer een A Meezing Night.
In voorgaande jaren werkten smartlappenkoor C’est la Vie (2009 en 2010) het Westhoeksmannenkoor (2011) en het Dinteloordse koor “Nederpop aan de Dintel” (2012) er aan mee. Dit jaar kan Fortitudo rekenen op medewerking van smartlappenkoor Beekse Smart uit Prinsenbeek. Een koor dat, wanneer ze op volle sterkte optreden, met ruim 100 mannen en vrouwen op het podium staat.
Omdat beide koren tezamen gebouw Irene al goed vullen, kunnen er maximaal  zo’n 150 partners en andere belangstellenden worden toegelaten. Wie zeker wil zijn van een toegangskaart kan die dan ook het beste voor 5 euro in de voorverkoop kopen bij Hobbyshop Repro in de Hofstraat te Willemstad. Kaarten die over zijn worden op 23 maart voor 6 euro aan de deur van gebouw Irene verkocht. Voor dit bedrag ontvangt de bezoeker behalve een gezellige avond vol muziek en zang ook een programmaboekje en paar rondjes met hartige hapjes.
In voorgaande jaren is het Fortitudo duidelijk geworden dat met name de wat oudere bezoekers het op prijs stellen te kunnen zitten, terwijl de jongeren liever aan een bartafel “hangen”. Fortitudo komt aan die wens tegemoet door vooraan stoelen en zitjes neer te zetten en daarachter bartafels.
Het meezing festijn begint om 20.00 uur met een kort openingswoord van voorzitter Kees Smit, waarna Beekse Smart een half uur lang van zich laat horen met meezingers als Hartje van Goud, Brabant, Laat de zon in je hart, Vrienden voor het leven, etc. etc. Direct daarna zal uit de mannen kelen van Fortitudo het lied Als de Zuid-Wester loeit, Little Ship, Sailin Home en meer van dat soort songs klinken. Na een half uurtje pauze is het podium opnieuw voor Beekse Smart  en daarna weer voor Fortitudo. De A Meezing Night wordt afgesloten met Het Kleine café aan de Haven door beide koren waarna de after party begint.

 

In Memoriam Miranda Goudswaard 11-12-1965  -  05-02-2013

(06 febr. 2013) Na nog niet bekomen te zijn van het plotseling overlijden van onze mede-oprichter en oud-bestuurslid Hans Moerland op 30 oktober 2012 is Havenkoor Fortitudo opnieuw opgeschrikt door het plotseling overlijden van een van de jongste leden.
Miranda Goudswaard, accordeoniste van het eerste uur, is op 5 februari  2013 op de terugreis van haar vakantie op Aruba, in het vliegtuig aan de gevolgen van een hartstilstand overleden. Zij is maar 47 jaar geworden.
Woorden schieten te kort bij dit verlies.
Wij hebben Miranda leren kennen als een spontane, altijd vrolijke en opgewekte jonge vrouw die haar ernstige ziekte in het afgelopen jaar met een bewonderenswaardige kracht en moed het hoofd heeft geboden én heeft overwonnen. Voor haar ging geen zee te hoog, ook niet toen zij zo ziek was.
Het is onvoorstelbaar te beseffen, dat zij nooit meer in ons midden zal zijn.
Miranda laat een enorme leegte achter in haar gezin, haar werk maar ook binnen ons koor waar zij een prominente rol vervulde en zeer werd gewaardeerd. Gewaardeerd vanwege haar muzikale kwaliteiten maar zeker ook vanwege haar warme persoonlijkheid en haar welgemeende interesse in wat anderen bezig hield.
In september 2008 liet zij bij haar voorstelrondje in onze Nieuwsbrief optekenen: “verder wil ik nog ff kwijt dat ik het prima naar mijn zin heb bij al die gezellige, bierdrinkende, zingende zangtalenten.” Deze gezellige, bierdrinkende, zingende zangtalenten zullen zonder deze prachtige meid verder moeten.
Wij wensen haar man Jan, haar dochter Inez, haar ouders, verdere familie en vrienden en ook ons zelf heel veel kracht toe om dit enorme verlies te kunnen verwerken.
Kees Smit (vz)

 

Zondag 13 januari CD en kleding presentatie Fortitudo

(11 jan. 2013) Zondagmiddag 13 januari gaat Havenkoor Fortitudo de nieuwe CD en de nieuwe winterkleding presenteren tijdens een feestelijke en voor iedereen gratis toegankelijke middag in gebouw Irene. De presentatie van de nieuwe cd en de nieuwe kleding is van 15.00 tot 17.00 uur.
De leden van Fortitudo worden om 14.30 uur verwacht in de oude winterkleding. Om 15.00 uur gaan de deuren voor het publiek en genodigden open. Rond 15.30 uur zal presentator Leen Blok iedereen oproepen er voor te zorgen een vol glas in de hand te hebben want dan gaat voorzitter Kees Smit na een korte toespraak een toast uitbrengen op het nieuwe jaar. Consumpties zijn overigens voor eigen rekening.
Druk
Het bestuur van Fortitudo verwacht dat het druk zal worden want naast de eigen leden met hun partners en de inwoners van Willemstad zijn er ook uitnodigingen gegaan naar de besturen van collega koren in Willemstad en verre omgeving. Enkele collega koren hebben al laten weten te komen en ook van ShantyNederland, de overkoepelende organisatie waar Fortitudo lid van is, komt een vertegenwoordiging. Daarnaast zullen er mensen zijn die speciaal komen om de cd te kopen of te genieten van de optredens (3x) van Fortitudo. Natuurlijk is de nieuwe cd direct na de presentatie te koop. De prijs is E 9,95. Vanaf 14 januari is de cd ook te koop bij Repro in de Hofstraat. De nieuwe cd komt net op tijd uit, want van de 1e cd Maiden Voyage die vier jaar geleden werd uitgebracht, zijn nog slechts twee exemplaren voor verkoop beschikbaar.
Wintertenue
De titel van de nieuwe cd, het ontwerp van de inlay en de nummers die op deze cd staan worden door Fortitudo tot 13 januari geheim gehouden. Wel mag al bekend worden dat de titel door een lid is bedacht. Naast de cd die professioneel opgenomen en geproduceerd is, showt Fortitudo ook het nieuwe wintertenue dat voor alle 60 leden is aangeschaft. Rond 17.00 uur, na afloop van het officiële gedeelte wordt er een nieuwe groepsfoto gemaakt en schuiven leden en partners om 18.00 uur aan voor een Captainsdiner.
Op de lokale radio Moerdijk FM zal zondagmiddag 13 januari tussen 14.00 en 16.00 uur een interview met voorzitter Kees Smit worden uitgezonden. Moerdijk FM zal morgenmiddag ook aanwezig zijn om een reportage te maken die dan een week later wordt uitgezonden.

Shanty & Seasong Festival 2013

(21 dec. 2012) Havenkoor Fortitudo organiseert op zondag 15 september 2013 van 13.00 tot 18.00 uur weer het jaarlijkse Shanty & Seasong Festival in het centrum van de Oude Vestingstad Willemstad (N.Br.) Dan treden 9 koren op op 3 podia in de oude vesting. Een bijzonder leuke en plezierige dag voor liefhebbers van shanties en seasongs maar vooral ook voor de koren die er aan deelnemen.
Medio januari worden uitnodigingen en inschrijfformulieren naar een aantal geselecteerde koren verzonden. Koren die een uitnodiging en inschrijfformulier willen ontvangen kunnen dat kenbaar maken aan festivalcoordinator Wim Groeneveld via festival@havenkoorfortitudo.nl. Voor een verslag van de editie 2012 zie elders op deze website. Op youtube zijn tal van filmpjes geplaats.Voor foto's zie http://www.mijnalbum.nl/Album=4AABMIHK

CD / Kleding presentatie Havenkoor Fortitudo

(21 dec. 2012) Fortitudo is zich aan het voorbereiden op zondagmiddag 13 januari 2013. Dan wordt in gebouw Irene op feestelijke wijze de nieuwe CD gepresenteerd en showt het koor het nieuwe wintertenue. Natuurlijk zal Fortitudo dan ook (3x) optreden. De presentatie van de nieuwe cd en de nieuwe kleding is van 15.00 tot 17.00 uur. De toegang is gratis en iedereen is er welkom. Consumpties zijn voor eigen rekening. Leden en partners schuiven rond 18.00 uur aan voor een Captainsdiner. Ze kunnen zich daarvoor aanmelden bij secretaris Erris Plooij.

A Meezing Night met Beekse Smart

(21 dec. 2012) Fans van Fortitudo en liefhebbers van shanties, zeemansliedjes en smartlappen kunnen alvast zaterdag 23 maart 2013 in hun agenda noteren. Dan houdt Fortitudo vanaf 20.00 uur de jaarlijkse A Meezing Night in gebouw Irene. Dit keer m.m.v. Smartlappenkoor Beekse Smart uit Prinsenbeek als gastkoor. De deuren van Irene gaan open om 19.30 uur. Entreeprijs 5 euro. t.z.t. zijn kaarten in de voorverkoop verkrijgbaar voor 5 euro bij HobbyShap Repro.

Fortitudo tijdelijk naar Maritiem gebouw

(20 dec. 2012) Vanwege de renovatie en andere werkzaamheden in het Wapen van Willemstad, kan Havenkoor Fortitudo daar een tijdje niet terecht voor de repetities. Er is een oplossing gevonden door de repetities tijdelijk te verplaatsen naar het Maritiem Verenigingsgebouw nabij de Vuurtoren.
Zodra de horecagelegenheid aan de Benedenkade weer (onder een nieuwe naam) open gaat keert Fortitudo er terug.
Die repetities van Fortitudo zijn op de 1e en 3e maandag van de maand. Omdat het maximum aantal van 60 leden is bereikt is er een ledenstop ingevoerd. Wie lid wil worden wordt tijdelijk op een wachtlijst geplaats.

Presentatie nieuwe cd Havenkoor Fortitudo

(23 nov. 2012) Een paar weken geleden heeft Havenkoor Fortitudo een dag doorgebracht in de opname studio van Lar Music uit ’s-Gravendeel. Het bestuur van Fortitudo heeft de feestelijke presentatie van deze cd inmiddels gepland in gebouw Irene op zondagmiddag 13 januari a.s. De titel van de cd en het ontwerp worden tot dan toe geheim gehouden. Fortitudo zal de nummers die op de cd staan die middag live ten gehore tijdens een gratis toegankelijk optreden. Fortitudo zal dan bovendien voor de eerste keer in het nieuwe wintertenue optreden. De presentatie van de nieuwe cd en de nieuwe kleding is van 15.00 tot 17.00 uur en iedereen is er welkom.

In Memoriam Hans Moerland (15-1-1966 - 30-10-2012)

Mede-oprichter Havenkoor Fortitudo Willemstad.
Initiator en medeschrijver van "Het lied van Willemstad"
Enz. Enz. Enz.

Het is mijn droeve taak jullie te melden dat Hans Moerland dinsdagmorgen 30-10-2012 is overleden aan de gevolgen van een hersenbloeding. Hans was nota bene het jongste lid van ons koor.
Woorden schieten tekort om de pijn te beschrijven. Voor mij persoonlijk, omdat Hans en ik al jaren lang zeer goede vrienden zijn, maar ook voor ieder van ons voelt dit als een enorm verlies.
Onbegrijpelijk dat zo'n jonge, energieke man zomaar uit het leven is weggerukt…………
Hans Moerland was een van de oprichters van ons koor en initiator van het alom geprezen "Lied van Willemstad" waarvan hij ook het grootste gedeelte van de tekst voor zijn rekening heeft genomen. Hans was vanaf het begin bestuurlijk bij het koor betrokken. De
Nieuwsbrief, die nu al jaren niet meer los te denken is van Fortitudo, is naar zijn idee ontstaan en de eerste jaren heeft hij van de Nieuwsbrief ook zelf de redactie gevoerd.
Ondanks al zijn drukke werkzaamheden en tijdverslindende hobby's vond Hans het altijd prettig om temidden van zijn koor-vrienden te verblijven. Vaak pas na de repetitie, als de politiek hem eerder die avond op een vergadering nodig had, kwam hij toch met ons een glas meedrinken en een sigaartje roken.
Wij zijn Hans zeer veel dank verschuldigd voor alles wat hij voor het koor gedaan en betekend heeft.
Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw Leanne en de kinderen Jesse, Ruth en Mara die wij alle sterkte wensen om hun verdriet te verwerken.
Lieve jongen, we zullen je nooit vergeten!
Namens Havenkoor Fortitudo Willemstad
Kees Smit, voorzitter

Drukke periode voor Havenkoor Fortitudo

04/11. Nauwelijks bekomen van het bijzonder goed geslaagde Shanty & Seasong Festival en de geweldige barbecue en feestavond met de partners, breekt er voor de leden van Havenkoor Fortitudo weer een drukke periode aan.
Allereerst gaat het koor zaterdagmiddag 6 oktober vanaf 15.00 uur 2 x 25 minuten optreden tijdens de Dag van de Ouderen in gebouw Irene.Zondagmiddag 14 oktober gaat Fortitudo naar Dongen om daar in De Viersprong op te treden tijdens het Najaarsconcert van het koor Dongens Levenslied. Ook smartlappenkoor Beekse Smart neemt er aan deel. De optredens van Fortitudo zijn om 14.35 en 16.05 uur.
Op zondagmiddag 28 oktober neemt Fortitudo samen met het Westhoeksmannenkoor en C’est la Vie (beide uit Klundert) en Beekse Smart deel aan het door Beekse Smart georganiseerde Zangcafé in café Marktzicht te Prinsenbeek.
Zaterdag 10 november zijn de verloven voor alle leden ingetrokken want dan duikt Fortitudo de studio in om de 2e cd op te nemen. Zo mogelijk komt die nog eind dit jaar in de verkoop.
Zondagmiddag 18 november gaat Fortitudo naar het Korenfestival van Schipperskoor De Pontonniers in Cultureel Centrum Landvast te Alblasserdam. Naast Fortitudo en De Pontonniers doen daar ook aan mee Shantykoor De Admiraliteit uit Dordrecht en het Shantykoor Rotterdam. Dit korenfestival begint om 14.00 uur. De toegang voor niet zangers is 5 euro.
Op vrijdagavond 23 november gaat Fortitudo het verjaardagsfeestje van een lid dat 50 jaar is geworden opluisteren.

Groot Open Lucht Shanty & Seasong Festival op zondag 9 september

Havenkoor Fortitudo uit Willemstad houdt zondag 9 september een groot opgezet en gratis toegankelijk Shanty & Seasong Festival. Plaats van handeling is de authentieke vesting van Willemstad. Er wordt opgetreden op het Wapen van Willemstad-podium, voor het Oude Raadhuis bij de Parade; het aangrenzende Anno 1610-podium op de Benedenkade (tegenover eetcafé Anno 1610) en op het Rosmolen-podium op de Voorstraat (bij restaurant De Rosmolen), nabij de hoofdingang van de Koepelkerk.

Het Open Lucht Festival wordt in de huidige vorm voor de derde maal gehouden en geniet inmiddels landelijke bekendheid. Er worden opnieuw duizenden bezoekers verwacht. De betreffende horecaondernemers zorgen bij ieder podium voor een terras met extra tafels en stoelen. Gelijktijdig wordt op de Voorstraat een braderieachtige markt gehouden, die tevens als verbindingsschakel tussen de podia dient.
Ook dit jaar doen er negen koren mee, met in totaal vierhonderdvijftig zangers, zangeressen en muzikanten. De koren treden zondagmiddag op - tussen 13.00 en 18.00 uur - beurtelings op de drie podia. Naast Havenkoor Fortitudo geven Shantykoor Scheveningen; Zeemanskoor De Torren (Lisse);  Strawberry Sailor Singers (Zundert); Schipperskoor De Pontonniers (Papendrecht); Shantykoor De Brulboei en Shantykoor Buitengaats (beide uit Zwijndrecht); Shantykoor De Kaapstander (Oudewater) en het Westhoeks Mannenkoor uit Klundert acte de présence.

Het zestig leden tellende mannenkoor Fortitudo onder leiding van dirigent Herma Salomons weet zich gesteund door drie horeca hoofdsponsors en tal van andere locale, regionale en zelfs enkele landelijke sponsors. Programmaboekjes met tijd en plaats van de optredens en andere details worden in Willemstad tijdig huis-aan-huis verspreid - en zijn ook ter plaatse gratis beschikbaar. Alle podiums zijn tijdens het Shanty & Seasong Festival voorzien van een professionele geluidsinstallatie, inclusief geluidstechnicus. De ontvangst van de koren en hun begeleiders in gebouw Irene, nabij de Koepelkerk, staat gepland voor 11.30 uur. Deelnemers aan het Shanty & Seasong Festival ontvangen daar hun gratis lunchpakketten en promotiemateriaal.

Fortitudo heeft van de gemeente Moerdijk vergunning gekregen de vesting in Willemstad van 10.00 tot 19.00 uur af te sluiten voor alle verkeer behalve voor voetgangers en bestemmingsverkeer. Op grond daarvan zijn de Benedenkade, Bovenkade, Raadhuisstraat, Rozemarijnstraat, Voorstraat en een gedeelte van de Landpoortstraat, Achterstraat en Hofstraat autovrij. Via de waterpoort worden alleen voetgangers en calamiteitenverkeer tot de vesting toegelaten. Via de Landpoort wordt alleen lokaal verkeer, dat in het bezit is van een pasje voor de blockers, doorgelaten.

Fortitudo zet  verkeersregelaars in om alles soepel en ordelijk te laten verlopen. Onderlangs de Parade en aan de Benedenkade tussen de Orangemolen en restaurant Bellevue geldt een parkeerverbod. Wie binnen het afgesloten gedeelte woont, krijgt het verzoek die dag tijdig elders te parkeren. Het éénrichtingsverkeer op de Kerkring wordt op 9 september opgeheven. De bewoners aldaar worden verzocht hun auto’s zover mogelijk richting kerksloot te parkeren, zodat twee richtingsverkeer mogelijk wordt.

Voor inlichtingen over het festival: Wim Groeneveld, Festivalcoördinator, GSM 0622-492834 festival@havenkoorfortitudo.nl

Zomerperiode

(05-07-2012) De repetities van Fortitudo gaan tijdens de vakantieperiode “gewoon” door en vinden bij goed zomerweer zelfs in de openbaarheid en in de openlucht op de Parade plaats. De eerstvolgende repetitie is op maandagavond 16 juli.
Fortitudo heeft er een goede gewoonte van gemaakt om tijdens de zomerperiode ook nog een optreden of openbare repetitie te houden bij Steunpunt in De Veste. Het is dan ook niet uitgesloten dat dit de komende weken weer gaat gebeuren.
Het eerstvolgende officiële optreden van Fortitudo is op donderdag 9 augustus op verzoek van Heemkundekring De Willemstad ter gelegenheid van de heemdagen.
 

Deelnemende Koren aan Shanty & Seasong festival 2012 bekend

(19-04-2012) Op zondag 9 september 2012 organiseert Havenkoor Fortitudo van 13.00 tot 18.00 uur weer een groots opgezet Shanty & Seasong Festival in het centrum van de oude vesting Willemstad (N.Br.) De negen deelnemende koren treden beurtelings op drie overdekte podia op die in het centrum worden geplaats. Fortitudo verwacht afhankelijk van de weersomstandigheden zo’n 2 tot 4 duizend bezoekers. De toegang is gratis en om het festival te promoten worden 10.000 flyers, 2000 programmaboekjes en honderden posters verspreidt.
De koren die dit jaar deelnemen zijn:
Havenkoor Fortitudo - Willemstad; Shantykoor De Brulboei - Zwijndrecht; Zeemanskoor De Torren - Lisse; Schipperskoor De Pontonniers - Papendrecht; Schipperskoor De Kaapstander - Oudewater; Shantykoor Buitengaats - Zwijndrecht; Shantykoor Scheveningen - Scheveningen; Strawberry Sailor Singers - Zundert; Westhoeks Mannenkoor - Klundert.
Nadere informatie is verkrijgbaar bij festival-coordinator Wim Groeneveld (festival@havenkoorfortitudo.nl) en is t.z.t. ook te vinden op deze website.

Aanwezigen genoten van A Meezing Night

(05-04-2012) Zaterdagavond 24 maart 2012 organiseerde Havenkoor Fortitudo voor de 4e keer een A Meezing Night in gebouw Irene. De zaal was deze keer niet uitverkocht wat waarschijnlijk een beetje het gevolg is van het nog maar twee weken daarvoor gehouden benefietconcert in de Koepelkerk, toen velen al konden genieten van o.a. Fortitudo.
De ruim 150 wel aanwezigen genoten met volle teugen en de meesten zongen meer dan eens uit volle borst mee. Fortitudo bracht vooral shanty’s en zeemansliedjes Nederpop aan de Dintel voornamelijk hedendaagse Nederlandstalige popsongs.
De gewijzigde opstelling van het podium en meer gelegenheid om te zitten bleek een schot in de roos. Om klokslag 20.00 uur kon Bert Grootenboer beginnen met het aankondigen van de optredens en rond 22.30 afsluiten met een gezamenlijk gezongen Lied van Willemstad waarna de after party tot in de kleine uurtjes voortduurde.
In de pauze van het meezingfestijn werden lootjes verkocht met als hoofdprijs een gratis optreden van Havenkoor Fortitudo. Opmerkelijk genoeg is de prijs niet afgehaald.

Havenkoor Fortitudo organiseert weer een meezingavond

(15-03-2012) Met een vette knipoog naar een Engelstalige uitdrukking organiseert Havenkoor Fortitudo op zaterdagavond 24 maart in gebouw Irene te Willemstad voor de 4e keer een A Meezing Night. In voorgaande jaren werkten smartlappenkoor C’est la Vie (2009 en 2010) en het Westhoeksmannenkoor (2011) mee aan de meezing festijn. Dit jaar is dat het Dinteloordse koor “Nederpop aan de Dintel”.
Aangezien beide koren in volle bezetting bijna 100 leden tellen, kunnen er maximaal zo’n 150 partners en andere belangstellenden worden toegelaten. Wie zeker wil zijn van een toegangskaart kan die dan ook het beste voor 5 euro in de voorverkoop kopen bij Hobbyshop Repro. Kaarten die over zijn worden volgende week zaterdag voor 6 euro aan de deur van gebouw Irene verkocht. Voor dit bedrag ontvangt de bezoeker behalve een gezellige avond vol muziek en zang ook een paar rondjes met hartige hapjes.
In voorgaande jaren is het Fortitudo duidelijk geworden dat met name de wat oudere bezoekers het op prijs stellen te kunnen zitten, terwijl de jongeren liever aan een bartafel “hangen”. Fortitudo komt aan die wens tegemoet door vooraan stoelen en zitjes neer te zetten en daarachter bartafels.
Het meezing festijn begint om 20.00 uur met een kort openingwoord van voorzitter Kees Smit, waarna Nederpop aan de Dintel een half uur lang van zich laat horen met meezingers als Brabant, Een kopje Koffie, Westenwind, Rosanne, Het Dorp, Het is een nacht en Leef nu het kan.Direct daarna zal uit de mannen kelen van Fortitudo het Lied van de IJssel klinken, gevolgd door Er is een schip gezonken, Op de sluizen van IJmuiden, Drunken Sailor, Sierra Madre, Kleine cafe aan de haven en Sailin Home.
Na een half uurtje pauze is het podium opnieuw voor Nederpop aan de Dintel. Op de setlijst staan dan nummers als Dromen zijn bedrog, Alles is liefde, Als de morgen is gekomen, The Lion sleeps tonight, Hallelujah, Vrede en Land van Maas en Waal.
Fortitudo brengt in de tweede set Junge komm bald wieder, La Paloma, Cockles & Mussels, Bora Bora, Sloop John B, I see a boat on the river, Daar bij de Waterkant en Rum uit Jamaica.
De A Meezing Night wordt afgesloten met het Lied van Willemstad door beide koren waarna de after party begint.
 

Zaterdag 10 maart benefietconcert in Koepelkerk

(09-03-2012) Het is al vele malen in allerlei media aangekondigd: Het benefietconcert dat voor zaterdag 10 maart georganiseerd is door de stichting Vrienden van de Willemstadse Koepelkerk en waarvan de opbrengst gaat naar het restauratiefonds voor het kerkorgel.
Drie Willemstadse koren werken er aan mee. Havenkoor Fortitudo dat onder leiding staat van Herma Salomons, de WillemstaR Singers o.l.v. Amare Bilate en Couleur Vocale o.l.v. Ruud Krijnen. De deelname van de WillemstaR Singers is echter twijfelachtig geworden vanwege familieomstandigheden van hun dirigent. Mocht de WillemstaR Singers noodgedwongen af moeten haken dan vangen de andere koren dat met hun programma op. 
Toegangskaarten voor het benefietconcert zijn in de voorverkoop verkrijgbaar voor E 7,50  bij het TAB in het Mauritshuis en bij Hobbyshop Repro in de Hofstraat. Aan de deur van de Koepelkerk kosten de kaarten 10 euro.

A Meezing Night met Nederpop a/d Dintel op 24 maart

(08-03-2012) Voor de “A Meezing Night” die Havenkoor Fortitudo op zaterdag 24 maart a.s. in gebouw Irene organiseert, zijn inmiddels toegangskaarten in de voorverkoop verkrijgbaar bij HobbyShop Repro in de Hofstraat. De kaarten kosten daar 5 euro. Voor dit bedrag ontvangt de bezoeker behalve een gezellige avond vol muziek en zang ook een paar rondjes met hartige hapjes. Eventuele toegangskaarten die over zijn worden op 24 maart aan de deur van gebouw Irene verkocht voor 6 euro.
Aan het zangfestijn werkt dit jaar het Dinteloordse koor “Nederpop aan de Dintel” mee. Ook dit koor treedt net als Fortitudo 2 keer een half uur op en laat via populaire meezingers van zich horen.
Fortitudo gaat er voor zorgen dat er dit jaar meer zitplaatsen dan in voorgaande jaren beschikbaar zijn zodat wie graag wil zitten, ook kan gaan zitten. Achter de zitplaatsen worden de gebruikelijke bartafels geplaatst.
Donateurs heen tegen gereduceerde prijs toegang. 

Fortitudo werkt mee aan
Benefietconcert ten bate van orgel in de Koepelkerk

18-02-2012. Op initiatief van de stichting Vrienden van de Willemstadse Koepelkerk, wordt er op zaterdagavond 10 maart vanaf 20.00 uur een benefietconcert in de Koepelkerk gehouden. Daaraan werken mee Havenkoor Fortitudo o.l.v. Herma Salomons, De WillemstaR Singers o.l.v. Amare Bilate en Couleur Vocale o.l.v. Ruud Krijnen. Toegangskaarten voor dit unieke concert met de drie grootste Willemstadse koren, zijn vanaf heden in de voorverkoop te koop bij het Tab in het Mauritshuis en bij Hobbyshop Repro in de Hofstraat. Daar kosten de kaarten E 7,50. Aan de deur van de Koepelkerk kosten de kaarten -als er nog over zijn- 10 euro.
Onder het mom van “Kunt U Zingen, Zing dan Mee”, worden door de koren tal van onvervalste meezingers ten gehore gebracht zoals: Sloop John B, Rivers of Babylon en natuurlijk ook het Willemstads Volkslied. Organist Gijs van Spankeren zal voor nog enige toepasselijke muzikale omlijsting zorgen, want dit benefiet concert is geheel ten bate van de restauratie van het orgel van de Koepelkerk.

Meezing Night op 24 maart 2012

17-02-2012. Na eerdere succesvolle meezingavonden onder de titel “A Meezing Night” organiseert Havenkoor Fortitudo ook dit jaar op zaterdag 24 maart een dergelijk evenement in Gebouw Irene.
Dit jaar ontvangt Fortitudo het koor “Nederpop aan de Dintel” uit Dinteloord om er samen wederom een geweldige avond van te maken.
Fortitudo bestaat inmiddels ruim 5 jaar en met name in het afgelopen jaar heeft het koor, onder de bezielende leiding van dirigente Herma Salomons, weer heel veel nieuwe liedjes ingestudeerd waarvan de meeste nog nooit voor (Willemstads) publiek ten gehore zijn gebracht.
Behalve dit nieuwe repertoire zullen natuurlijk ook de bekende meezingers gehoord en meegezongen kunnen worden.
Noteert u de datum alvast in uw agenda. Nadere informatie volgt.

1e prijs voor Fortitudo

22-08-2011. Havenkoor Fortitudo is 1e geworden tijden de Shanty Koren Dag die zondag 21 augustus in Breskens werd gehouden.Dirigente Herma Salomoms mocht aan het eind van de dag uit handen van de jury-voorzitter de Blokker bokaal in ontvangst nemen. Alle leden ontvingen een oorkonde. De Blokker Bokaal is een speciaal door de Belgische kunstenaar Kristin vervaardigd kunstwerk.Aangezien Fortitudo er niet op had gerekend 1e te worden, moet het bestuur nog beslissen waar de bokaal een plaatsje gaat krijgen.

Fortitudo organiseert groot Shanty & Seasong Festival

22-08-2011. Havenkoor Fortitudo uit Willemstad organiseert op zondag 11 september 2011 een groots opgezet en gratis toegankelijk Shanty & Seasong Festival in het centrum van Willemstad. De gemeente Moerdijk heeft er een evenementenvergunning voor afgegeven en Fortitudo weet zich gesteund door drie horeca hoofdsponsors en tal van andere locale, regionale en zelfs enkele landelijke sponsoren.
Fortitudo organiseert al enkele jaren achtereen een festival maar pas vorig jaar voor het eerst een echt groot festival. Fortitudo lijkt er in geslaagd om van het festival dat samenvalt met het Open Monumenten weekend, een jaarlijks terugkerend boven-regionaal evenement te maken dat vele bezoekers naar Willemstad trekt.
Drie podiums
Ook dit jaar wordt het weer een groot festival met deelname van 9 koren met in totaal zo’n 400 zangers, zangeressen en muzikanten. De koren treden tussen 13.00 en 18.00 uur beurtelings op 3 podiums op. Naast Fortitudo zelf zijn dat Les Bon Vivant & Les Belles Fleur uit Fijnaart; Shantykoor Scheveningen uit Scheveningen; Schipperskoor Recht zo die gaat uit Raamsdonksveer; Shantykoor Ahoy uit Hardinxveld Giessendam; Strawberry Sailor Singers uit Zundert; Schipperskoor De Pontonniers uit Papendrecht; Shantykoor Windstilte uit Vleuten-De Meern en Shantykoor De Brulboei uit Zwijndrecht.
Er komt een zgn. Wapen van Willemstad podium voor het Oude Raadhuis bij de Parade; Een Anno 1610 podium op de Benedenkade tegenover Eetcafe Anno 1610 en een Rosmolen podium op de Voorstraat nabij de poort van de Koepelkerk.
Programmaboekjes zijn ter plaatse verkrijgbaar. Elk podium is voorzien van een professionele geluidsinstallatie en geluidstechnicus. De betreffende horecaonderneming zorgt voor een terras met tafels en stoelen bij ieder podium.
Gelijktijdig met het festival probeert Fortitudo op de Voorstraat een zgn. nautische markt annex braderie van de grond te krijgen als verbindingsschakel tussen de podiums bij de haven en kerkpoort. Voor dit jaar is dat nog maar heel beperkt gelukt, maar Fortitudo is vastbesloten dat onderdeel volgend jaar ook groots op te zetten om nog meer mensen naar de Vestingstad te trekken.
Koren
Het opbouwen van de podiums en terrassen begint op 11 september al om 09.00 uur maar om de kerkdienst zo min mogelijk te storen wordt met het opbouwen nabij de poort van de Koepelkerk gewacht tot ongeveer 11.00 uur.
Fortitudo wil een goed gastheer zijn voor de koren die aan het festival deelnemen want de koren komen op eigen kosten en gratis naar Willemstad. In gebouw Irene worden ze vanaf 11.30 uur ontvangen met koffie en krijgt ieder koorlid een zgn. Willemstad tasje met daarin een lunchpakket, flesje drinken, consumptiebonnen, fruit, enkele gadgets, toeristeninformatie, programmaboekje, etc. Dat hebben adverteerders en sponsoren mogelijk gemaakt. Een aantal vrouwen van de Fortitudo mannen begint ’s morgens al vroeg met het klaarmaken van de lunchpakketten en tasjes.
Verkeersmaatregelen
Om het festival ongestoord te laten verlopen heeft Fortitudo vergunning gekregen op zondag 11 september een deel van de vesting af te sluiten voor alle verkeer behalve voetgangers, en een deel voor alle verkeer behalve bestemmingsverkeer. Op grond daarvan zijn de Benedenkade, Bovenkade, Raadhuisstraat, Rozemarijnstraat, Voorstraat en een gedeelte van de Landpoortstraat, Achterstraat en Hofstraat, op zondag 11 september van ongeveer 10.00 tot 19.00 uur afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers en calamiteitenverkeer. Via de waterpoort worden op 11 september uitsluitend voetgangers tot de Vesting toegelaten. Via de Landpoort wordt alleen lokaal verkeer dat in het bezit is van een pasje voor de blockers doorgelaten. Dat verkeer kan alleen de niet afgesloten straten bereiken. Fortitudo gaat een zestal erkende verkeersregelaars inzetten om alles soepel en ordelijk te laten verlopen. Onderlangs de Parade en aan de Benedenkade tussen de Orangemolen en Bellevue geldt een parkeerverbod. Wie binnen het afgesloten gedeelte woont wordt verzocht de auto die dag tijdig elders te parkeren, zodat men zonodig altijd met de auto weg kan. Het eenrichtingsverkeer in de Kerkring wordt op 11 september opgeheven. De bewoners aldaar worden verzocht hun auto’s zover mogelijk richting kerksloot te parkeren, zodat twee richtingsverkeer mogelijk wordt.

Havenkoor Fortitudo 21 augustus naar Breskens

17-08-2011. Op zondagdag 21 augustus gaat Havenkoor Fortitudo naar Breskens waar wordt deelgenomen aan een shantykorendag met jurybeoordelingen dat op het Spuiplein aldaar wordt gehouden. Naast Fortitudo nemen er de koren De Dekzwabbers, Oog Tij en Zuidwest 10 aan deel. Het festival begint om 16.00 uur met een optreden van elk koor gedurende een half uur. Tussen de optredens in is er steeds een pauze van 15 minuten. Het eerste optreden van Fortitudo is om 17.30 uur, het tweede optreden om 20.30 uur. Om 22.00 uur zal de juryvoorzitter samen met het Breskens Viswûûf het winnende koor verblijden met een bokaal en een oorkonde.
Om alle koorleden en vele partners naar Breskens te vervoeren laat Fortitudo een dubbeldeks bus naar Breskens rijden. Daarin zijn nog enkele plaatsen vrij voor supporters of anderen die graag mee willen. De kosten zijn 15 euro per persoon. Bel om een plaatse te reserveren naar Koos Veltman tel. 0168-472941. De bus vertrekt om 13.00 uur vanaf de bushalte bij de Landpoort en 5 minuten later vanaf de bushalte in Helwijk. Fortitudo verwacht zondagavond tegen 24.00 uur weer in Willemstad te arriveren.

Programma Fortitudo

25-05-2011. Havenkoor Fortitudo is door Restaurant De Rosmolen uitgenodigd om op donderdagavond 9 juni te zingen tijdens de haringparty die De Rosmolen dan voor haar klanten en gasten houdt. Op maandagavond 27 juni wordt er opgetreden t.g.v. het 25-jarig bestaan van Steunpunt in de Veste. Op zaterdagmiddag en avond 2 juli gaat Fortitudo naar Klundert-Glundert.
Op zaterdagmiddag 9 juli wordt eerst de dan 70-jarige secretaris van Fortitudo toegezongen en gedurende de avonduren is Fortitudo present bij de opening van de feestweek in ’t Kloosterblokje. Op 21 augustus wordt deelgenomen aan een korenfestival in Breskens.
Aan het grote Shanty & Seasong Festival dat Fortitudo op zondag 11 september in Willemstad organiseert neemt het koor natuurlijk zelf ook deel. Inmiddels zijn ook de andere koren die deelnemen bekend. Dat zijn naast Havenkoor Fortitudo: Les Bon Vivant & Les Belles Fleur, Fijnaart; Shantykoor Scheveningen, Scheveningen; Schipperskoor Recht zo die gaat, Raamsdonksveer; Shantykoor Ahoy, Hardinxveld Giessendam; Strawberry Sailor Singers, Zundert; Schipperskoor De Pontonniers, Papendrecht; Shantykoor Windstilte, Vleuten-De Meern; Shantykoor De Brulboei, Zwijndrecht.
Fortitudo heeft ook medewerking toegezegd op 29 oktober aan een benefietconcert t.b.v. de Koepelkerk. Zaterdag 5 november vieren de leden van Fortitudo met hun partners het eerste lustrum van het havenkoor.

Havenkoor Fortitudo houdt een A Meezing Night

07-04-2011. Met een knipoog naar de Engelse taal gaat het Willemstadse Havenkoor Fortitudo op zaterdagavond 14 mei 2011 een A Meezing Night organiseren in gebouw Irene te Willemstad. De voorverkoop van toegangskaarten gaat zaterdag 9 april van start bij Hobbyshop Repro in de Hofstraat. De prijs is daar 5 euro. Aan de zaal gaan de kaarten -als er nog over zijn- 6 euro kosten.
Naast Havenkoor Fortitudo werkt ook het Westhoeks Mannenkoor uit Klundert aan de A Meezing Night mee. Zowel Fortitudo als het Westhoeks Mannenkoor betreden op 14 mei om en om is sessies van zo’n half uur het in de grote zaal van gebouw Irene opgestelde podium om voornamelijk meezingers ten gehore te brengen. Het meezingen wordt het publiek gemakkelijker gemaakt door de teksten via een beamer te projecteren. De A Meezing Night begint om 20.00 uur en duurt tot ongeveer 23.00 uur. De deuren van gebouw Irene gaan om 19.30 uur voor het publiek open.
Winnaar
Tijdens de vorig jaar gehouden editie werd een verloting gehouden met als hoofdprijs een (prive) optreden van Fortitudo. Zondagmiddag 10 april gaat de winnaar de prijs verzilveren tijdens een besloten tuinparty.
Op 2 juni neemt Fortitudo deel aan Klundert-Glundert en op 9 juni wordt medewerking gegeven aan de opening van de feestweek in het Kloosterblokje. Op zondag 21 augustus gaat Fortitudo naar Breskens om daar deel te nemen aan een shantykoren festival.
Op 11 september is er dan het eigen Shanty & Seasong Festival in Willemstad, waaraan 9 koren met in totaal zo’n 400 zangers meedoen.
Op zaterdag 5 november staat de viering van het 1e lustrum op het programma.

Shanty & Seasong Festival op zondag 11 september 2011

08-02-2011.Na 2 zeer goed bezochte en gezellige kleinschalige festivals in respectievelijk 2008 en 2009, en een groots opgezet en bijzonder geslaagd festival in 2010, hebben we de smaak te pakken. Havenkoor Fortitudo gaat op zondag 11 september 2011 in het centrum van de oude Vestingstad Willemstad (N.Br.), opnieuw een groots opgezet Shanty & Seasong Festival organiseren. De voorbereidingen daarvoor, zoals vergunningaanvraag en overleg met de horeca zijn inmiddels opgestart.
Opnieuw zetten we in op een festival met deelname van 9 koren, die tussen 13.00 en 17.30 uur, drie keer optreden op drie verschillende podiums. Telkens optredens van 20 a 25 minuten, met tussen de optredens voor elk koor een pauze van ongeveer een uur. Omdat de formule vorig jaar succesvol was sleutelen we daar verder weinig aan. Wel kunnen dit jaar ook gemengde koren deelnemen. Om een indruk m.b.t. vorige jaar op te doen raden wij u aan de foto’s, filmpjes en overige publicaties op onze website eens te bekijken.
Koren die deel zouden willen nemen kunnen bij festival coördinator Wim Groeneveld (wim@drukkerijrepro.nl) een uitnodiging en aanmeldingsformulier aanvragen en dat tot uiterlijk 12 maart inzenden.
Afhankelijk van het aantal aanmeldingen vernemen de koren zo spoedig mogelijk of ze tot de acht geselecteerde deelnemers (wij doen zelf ook mee) behoren of helaas af moet vallen.
Nadrukkelijk maken wij er op attent dat het niet mogelijk is aan de deelnemende koren reiskosten of andere vergoedingen toe te kennen. We kijken wat we er via sponsering uit kunnen halen, maar voorlopig kunnen we u niet meer bieden dan per koorlid een “Willemstad tasje” met lunchpakket, wat versnaperingen, gadgets en een paar consumptiebonnen en verder een heel plezierige middag.
Met belangstelling zien we naar uw reactie uit.

Fortitudo zingt aan boord van Pr. Willem-Alexander

08-11-10. Getuige de reacties die achtergelaten zijn in het gastenboek op de websites van zowel Fortitudo (www.havenkoorfortitudo.nl) als smartlappenkoor Beekse Smart (www.beeksesmart.nl),  is het Zangcafe waaraan zondag 31 oktober in Prinsenbeek werd deelgenomen, een geweldige happening geworden.
Geweldig vond Fortitudo het ook dat naast heel wat partners van de zangers ook een aantal andere supporters aanwezig waren.
Vanmiddag (zaterdag 6 november) gaat Fortitudo proberen de feeststemming te verhogen bij de officiële opening van het Maritiem Verenigings Gebouw aan het Havenfront. Het eerste optreden is om 14.40 uur, het tweede om 15.20 uur.
Maandag 8 november komt het hospitaalschip Prins Willem Alexander naar Willemstad. Fortitudo gaat vanaf 20.00 uur met een drietal optredens de patiënten en andere opvarenden aan boord een gezellige avond bieden.

Fortitudo te gast bij Beekse Smart in Prinsenbeek

22-10-10. Met ruim 40 leden is Havenkoor “Fortitudo” op zondag 31 oktober 2010 te gast bij het “Zangcafé” dat Smartlappenkoor “Beekse Smart” in café Marktzicht (Markt 10) te Prinsenbeek organiseert.
Het “Zangcafé” is een supergezellig smartlappen- en meezing inloop middag dat Beekse Smart dit jaar voor het 7e achtereenvolgende jaar organiseert. Elk jaar nodigt Beekse Smart een ander koor uit om er aan deel te nemen. Dit jaar is de keuze gevallen op Havenkoor Fortitudo.
Smartlappenkoor Beekse Smart dat 100 zingende leden telt en onder leiding staat van dirigente Annemieke van den Hoven, doet natuurlijk zelf ook mee. De teksten en/of refreinen kan het publiek meezingen via beamers. De toegang tot het Zangcafé is gratis en iedereen is welkom.
Beekse Smart begint van 14.00 tot 14.30 uur. Na een kwartiertje pauze is het podium van 14.45 tot 15.15 uur voor Fortitudo. Het 2e optreden van Beekse Smart begint om 15.30 uur en het tweede optreden van Fortitudo om 16.15 uur. Om 17.20 uur sluiten de twee koren gezamenlijk af. Om 17.30 uur begint wat ze bij Beekse Smart de “nazit” noemen.

Hoe groot wordt Fortitudo???

14-10-2010. Op 4 oktober jl. kreeg Fortitudo opnieuw versterking waar het de muzikanten betreft en mocht men de 69 jarige accordeonist Arnold Doejaaren uit Steenbergen aan het muzikanten team toevoegen.Dat team bestaat nu uit Herma Salomons (dirigente), Cees Nuijten, Miranda Goudswaard, Corrie Timmers, Greet van der Weegen, Arnold Doejaaren (allen accordeon) en Joop van de Meeberg (banjo, gitaar, ukelele, autoharp). De oprichters van Fortitudo hadden 4 jaar geleden natuurlijk nooit kunnen vermoeden dat Fortitudo uit zou groeien tot een koor dat nu inclusief muzikanten bestaat uit 58 leden. Om alles controleerbaar te houden heeft het bestuur besloten om de voorlopige bovengrens op 60 leden te stellen. De actieve ledenwerving stopt daarom voorlopig en er wordt nagedacht over zaken als ledenstop en wachtlijst.

Shanty & Seasong Festival voor herhaling vatbaar

17-09-2010. Gelet op de reacties van deelnemers en publiek kan het bestuur van Havenkoor Fortitudo eigenlijk geen andere beslissing nemen dan volgend jaar weer een Shanty & Seasong Festival op de Willemstadse evenementenkalender te plaatsen. De organisatie van het evenement dat  zondag 12 september 2010 in de Vesting werd gehouden ontving talloze lofuitingen en waarderende e-mails en ook in het gastenboek op de website van Fortitudo is er niets dan lof. Het evenement is dan ook nagenoeg probleemloos verlopen en werd naar schatting door ongeveer 3500 mensen bezocht. Afgaande op de eerste reacties van de meest onmisbare en grootste sponsoren, de Willemstadse horeca, zijn ook vanuit die hoek positieve geluiden te horen.
Buienradar
Met een rotsvast vertrouwen in buienradar.nl die vanaf 11.00 uur een droge en prachtige dag in Willemstad voorspelde ging een groot deel van de 55 leden zondagmorgen om 09.00 uur in de regen aan de slag om podiums op te bouwen, dranghekken te plaatsen en verkeersmaatregelen voor te bereiden. De vrouwen van de zangers hielden zich intussen in gebouw Irene bezig met het klaarmaken van lunchpakketten en “Willemstad tasjes” voor de zangers, muzikanten en vrijwilligers. Onder de vrijwilligers 10 gediplomeerde verkeersregelaars die later op de dag tot taak zouden krijgen het verkeer in veilige banen te leiden en aan bezoekers uit te leggen waarom men de vesting niet in kon en waar men het best kon parkeren. Deze verkeersregelaars maakten het ook mogelijk dat heel wat bezitters van een gehandicaptenparkeerkaart, maar zonder toegangspasje, toch keurig naar een vrije parkeerplaats werden geleid. De drie EHBO’ers drie Fortitudo had “ingehuurd” behoefden gelukkig niet in actie te komen.
Sfeer
Toen rond 11.30 uur de eerste koren in gebouw Irene arriveerden, klaarde de lucht op en begon de zon te schijnen. Het bleef verder de gehele dag voortreffelijk weer en het programma kon op bijna de minuut nauwkeurig worden afgewerkt. Getuige de reacties en het applaus dat steeds klonk, genoten de bezoekers van wat door de 9 koren werd gebracht. De voortreffelijke organisatie en prima sfeer tijdens het evenement is ook de koren niet ontgaan. Ook van hen krijgt Fortitudo alleen maar positieve reacties. Er zijn zelfs al drie koren die nu niet hebben meegedaan die zich al aan hebben gemeld voor volgend jaar. In beginsel is Fortitudo voornemens er een jaarlijks evenement van te maken, maar een uitvoerige evaluatie zal eerst plaats gaan vinden.

Uitslag trekking grote verloting Fortitudo

14-09-2010. De trekking vond plaats op zondag 12 september 2010 rond 15.00 uur, in het openbaar op de Parade.
Gewonnen prijzen kunnen afgehaald worden bij penningmeester Koos Veltman, Menno van Coehoornstraat 18 te Willemstad. Tel. 0168 – 472941.

	1e prijs, nr. 1160, 100 euro (v/d Giesen).
  2e prijs, nr. 0267, Metabo schuurmachine (Leijten)
  3e prijs, nr. 0046, koffiezetapparaat (De Jong)
  4e prijs, nr. 0294, Camping Barbecue (v/d Dool)
  5e prijs, nr. 0720, Waterkoker (via H. de Rond)
  6e prijs, nr. 1275, Horloge (Ons Genoegen)
  7e prijs, nr/ 0406, Gereedschapstas (Rebbel)
  8e prijs, nr. 0150, Rugzak (Smit) 
  9e prijs, nr. 1407, Fles Schrobbelaar (v/d Pol)
  10e prijs,nr. 0197, Paraplu (v.Gend)
  11e prijs, nr. 0510, fles Schipperbitter (Tristan)
  12e prijs, nr. 0143, Horloge (Smit)
  13e prijs, nr. 1390, Badmintonset(v/d Pol)
	14e prijs, nr. 0670, Bodywarmer, (v Hoorn-Alkema)
 

Groot Shanty & Seasong Festival
op zondag 12 september in vesting Willemstad

27-08-2010. Havenkoor Fortitudo uit Willemstad organiseert op zondag 12 september a.s. een groots opgezet en gratis toegankelijk Shanty & Seasong Festival in het centrum van Willemstad. De gemeente Moerdijk heeft er een evenementenvergunning voor afgegeven en Fortitudo weet zich gesteund door de gehele Willemstadse Horeca. Vorig jaar hield Fortitudo al een festival op kleine schaal met 3 koren. Dit jaar is het festival met 9 koren op 3 podiums heel wat groter opgezet. Fortitudo streeft ernaar om van het festival dat samenvalt met het Open Monumenten weekend, een jaarlijks terug kerend boven regionaal evenement te maken.
Zangers
Aan het festival nemen dit jaar 9 koren met in totaal zo’n 350 tot 400 zangers en muzikanten deel. Naast Fortitudo zelf zijn dat Shantykoor Ahoy uit Hardinxveld, Zeemanskoor Bestevaer uit Giessenburg, Shantykoor ’t Craeyenest uit Roosendaal, Helius Shanty Zangers uit Hellevoetsluis, Westhoeksmannenkoor uit Klundert; Shantykoor Les Bon Vivants uit Fijnaart, Muiterij Kantje Boord uit Dussen en Shantykoor De Kanaken uit Bergen op Zoom.
Die 9 koren treden tussen 13.00 en 17.30 uur beurtelings op drie podiums op. Er komt een podium voor het Oude Raadhuis bij de Parade, op de Benedenkade nabij de Orangemolen en op de Voorstraat nabij de poort van de Koepelkerk. Programmaboekjes zijn ter plaatse verkrijgbaar. Elk podium is voorzien van een professionele geluidsinstallatie en geluidstechnicus en de plaatselijke horeca zorgt voor een groot terras met tafels en stoelen bij ieder podium.
Koren
Het opbouwen van de podiums en terrassen begint al om 09.00 uur maar om de kerkdienst zo min mogelijk te storen wordt met het opbouwen nabij de poort van de Koepelkerk gewacht tot ongeveer 11.30 uur.
Fortitudo wil een goed gastheer zijn voor de koren die aan het festival deelnemen want de koren komen op eigen kosten en gratis naar Willemstad. In gebouw Irene worden ze vanaf 12.00 uur ontvangen met koffie en krijgt ieder koorlid een zgn. Willemstad tasje met daarin een lunchpakket, flesje drinken, consumptiebonnen, fruit, versnaperingen, enkele gadgets, toeristeninformatie, programmaboekje, etc. Dat hebben sponsoren mogelijk gemaakt. Een aantal vrouwen van de Fortitudo mannen begint ’s morgens al vroeg met het klaarmaken van de lunchpakketten en tasjes.
Verkeersmaatregelen
Om het festival ongestoord te laten verlopen heeft Fortitudo vergunning gekregen op zondag 12 september een deel van de vesting af te sluiten voor alle verkeer behalve voetgangers, en een deel voor alle verkeer behalve bestemmingsverkeer. Op grond daarvan zijn de Benedenkade, Bovenkade, Raadhuisstraat, Rozemarijnstraat, Voorstraat en een gedeelte van de Landpoortstraat, Achterstraat en Hofstraat, op zondag 12 september van ongeveer 11.30 tot 19.00 uur afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers en calamiteitenverkeer. Via de waterpoort worden op 12 september uitsluitend voetgangers tot de Vesting toegelaten. Via de Landpoort wordt alleen lokaal verkeer dat in het bezit is van een pasje voor de blockers doorgelaten. Dat verkeer kan alleen de niet afgesloten straten bereiken. Fortitudo gaat maar liefst tien erkende verkeersregelaars inzetten om alles soepel en ordelijk te laten verlopen. Onderlangs de Parade en aan de Benedenkade tussen de Molen en Bellevue geldt een parkeerverbod. Wie binnen het afgesloten gedeelte woont wordt verzocht de auto die dag tijdig elders te parkeren, zodat men zonodig altijd met de auto weg kan. Het eenrichtingsverkeer in de Kerkring wordt op 12 september opgeheven. De bewoners aldaar worden verzocht hun auto’s zover mogelijk richting kerksloot te parkeren, zodat twee richtingsverkeer mogelijk wordt. De betreffende bewoners zijn inmiddels per brief op de hoogte gebracht van deze maatregelen.

Sponsors Shanty & Seasong Festival 2010

26-08-2010. Het Shanty & Seasong Festival wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende sponsoren:Autobedrijf van Dueren den Hollander; B&B Theetuin Floris & Sabina; Bakkerij Bussing; Restaurant Bellevue; 't Bloem Atelier; Bon Adri; Eetcafe Jimmy/Bora Bora; Bouwbedrijf Rijnberg BV; Bras Fijnaaart BV; Catalpa Tuinen; Cornelissens & Jongenelen Netwerk Notarissen; Restaurant De Rosmolen; DHZ bedrijf v.d. Burgh; Drukkerij Repro / Weekblad De Ster; Duna Lus praktijk voor verloskunde; Camping Bovensluis; Restaurant Frascati / Overstag; Friture 't Havenhoofd; Gebouw Irene; Grimbergen Bier; Hanos ISPC Breda; Hefcom BV; Herwig Aannemersbedrijf; Jumbo de Bont; Nieuwdorp Schoonmaakdiensten BV; Nivo Steigerwerken BV; Cafe Ond Genoegen; Prodomo BV; Bar/Bodega 't Pumpke; Schildrsbedrijf Reek; Schildersbedrijf v.d. Made BV; Schrobbelaer; Shell Moerdijk; TAB Willemstad; TES Installatietechniek BV; Tip-Top Sailing / De Batterij; Totaalgemak Weber; Van 't Westende Fruit; Van Caam; Van Schilt Airconditioning; Van Zuilichem & Partners; Bar/Poolcafe 't Vossehol; Restaurant Het Wapen van Willemstad; White Whale Yachtbrokers;

Grote Verloting

26-08-2010: Ten behoeve van het materialenfonds houdt Havenkoor Fortitudo een grote verloting. De leden brengen in totaal 1500 loten a 1 euro aan de man. Voor deze verloting is door de gemeente Moerdijk vergunning afgegeven. De trekking van de verloting is tijdens het Shanty & Seasong Festival op zondagmiddag 12 september rond 15.00 uur op de Parade. De uitslag van de verloting wordt bekendgemaakt via Weekblad De Ster en via deze website. Gewonnen prijzen zijn na de trekking af te halen bij de penningmeester van Fortitudo: Koos Veltman, Menno van Coehoornstraat 18 te Willemstad. Het prijzenpakket ziet er als volgt uit: 1e prijs 100 euro; 2e prijs Metabo Schuurmachine; 3e prijs Koffiezetapparaat; 4e prijs Camping Barbecue; 5e prijs Waterkoker; 6e prijs Horloge; 7e prijs Gereedschapstas; 8e prijs Rugzak; 9e prijs Kruik Schrobbelaer; 10e prijs Paraplu; 11e prijs Fles Schipperbitter; 12e prijs Horloge; 13e prijs Badmintonset 4 persoons; 14e Prijs Bodywarmer.

Druk programma voor leden Havenkoor Fortitudo

26-06-2010. Voor de leden van havenkoor Fortitudo breekt er weer een drukke periode aan. Op zaterdag 3 juli 2010 gaat men naar Klundert om bij te dragen aan "Klundert Glundert". Het optreden van Fortitudo aldaar begint om 15.45 uur.
Op 24 juli werkt Fortitudo mee aan de opening van de feestweek in 't Kloosterblokje. Tussendoor zijn er nog een 3 tal besloten optredens voor jubilerende leden.
Op 22 augustus staat een optreden tijdens het Water Weekend Willemstad gepland. Dan natuurlijk het eigen Shanty & Seasong Festival op 12 september.(Zie bericht hieronder).Waarschijnlijk gaat Fortitudo een week later ook van zich laten horen tijdens Maritiem Willemstad. Oktober lijkt een rustige maand te worden maar voor november is er al weer een optreden aangevraagd. Het Hospitaalschip Prins Willem Alexander komt op 8 november naar Willemstad en ziet Fortitudo dan graag optreden.

Greet is back

21-06-2010 Een jaar geleden vond Greet van der Weegen uit Dinteloord (70) het welletjes en stopte als accordeoniste bij Fortitudo. Greet miste echter de gezelligheid tijdens repetities en optreden en keerde sinds deze week weer met een splinternieuwe accordeon bij Fortitudo terug om "nooit meer weg te gaan". Daarmee beschikt Fortitudo weer over 4 accordeonisten plus een man die alles kan bespelen wat snaren heeft. Ook de oproep voor een geluidstechnicus is succesvol geweest. Met ingang van heden bedient Klaas Haag de knoppen van de geluidsinstallatie.

Kaartverkoop voor "A Meezing Night" van start

Vanwege de succesvol georganiseerde feest- en meezingavond in 2008, gaat Havenkoor Fortitudo op 24 april 2010 opnieuw een meezingavond organiseren. Met een knipoog naar de betreffende Engels talige uitdrukking heeft het evenement dit keer de naam "A Meezing Night" meegekregen.
Naast het Willemstadse Havenkoor Fortitudo zal ook Smartlappenkoor C'Ést La Vie uit Klundert tijdens de A Meezing Night optreden. Beide koren treden zowel voor als na de pauze ieder ruim een half uur op en zingen elke sessie 6 of 7 nummers uit het eigen repertoire. Het publiek kan natuurlijk naar hartelust meezingen, temeer omdat de refreinen via een beamer geprojecteerd worden.
Gebouw Irene gaat op 24 april om 19.30 open. De A Meezing Night begint om 20.00 uur precies en duurt tot ongeveer 22.45 uur. Daarna is er voor de liefhebbers uiteraard gelegenheid genoeg om nog een paar uurtjes "na te zingen".
De vorige keer was gebouw Irene totaal uitverkocht. Fortitudo verwacht ook nu weer veel belangstelling, zowel uit Willemstad als uit Klundert. Maandag 29 maart. gaat de voorverkoop van toegangskaarten van start bij HobbyShop Repro. Tot 24 april kosten de kaarten daar 5 euro. Aan de deur van gebouw Irene gaan de kaarten -als er nog over zijn- 6 euro kosten. Donateurs die het donateursgeld over 2010 hebben voldaan mogen met 2 personen voor E 2,50 per perspoon naar binnen.

Technicus gezocht: Voor het bedienen van onze geluidsinstallatie is het bestuur op zoek naar een GELUIDSTECHNICUS die niet over een zoetgevooisde stem hoeft te beschikken (net als wij allemaal) maar die wel verstand heeft van knoppen op mengpanelen, versterkers, microfoons en dergelijke dingen. Wie gebruiken onze installatie alleen bij bijzondere optredens. Wie o wie kent zo iemand in zijn omgeving die het ook nog leuk vindt om 2 tot 3 keer per jaar met Fortitudo op te trekken??? Gaarne melden bij Wim Groeneveld, tel. 0168-476697 of een van de andere bestuursleden.

15 sep. 2009: Programma Mannenkorenfestival.
Op zondag 20 september organiseert Havenkoor Fortitudo van 15.00 tot 19.00 uur een mannenkorenfestival op de Parade voor het Oude Raadhuis aan de Benedenkade. De daaraan deelnemende koren ’t Craeyenest uit Roosendaal, De Batraven uit Bergen op Zoom en natuurlijk Fortitudo zelf, brengen een uitgebreid repertoire aan shanty- en zeemansliedjes ten gehore.

21 aug. 2009: Korenfestival Willemstad verplaatst naar 20 september.
Door omstandigheden is Havenkoor Fotitudo genoodzaakt het geplande Mannenkorenfestival te verplaatsen van zaterdag 19 september naar zondag 20 september. Overal waar tot nu toe in de berichtgeving 19 september staat, dient 20 september te worden gelezen.
Het festival is dit jaar bescheiden van opzet met als deelnemende koren De Batraven uit Bergen op Zoom, ’t Craeyenest uit Roosendaal en natuurlijk Fortitudo. Het festival wordt medemogelijk gemaakt door de gemeente Moerdijk, ’t Wapen van Willemstad en De Rosmolen.  

20 aug. 2009: Fortitudo naar Feestweek Helwijk.
Op zaterdagmiddag 5 september 2009 gaat Havenkoor Fortitudo naar Helwijk om daar een tweetal optredens te verzorgen in de feesttent aan de Kon. Emmastraat. Het eerste optreden is om 15.00 uur, het tweede optreden om 16.15 uur.

20 aug. 2009: Fortitudo op de Boulevard te Scheveningen.
Havenkoor Fortitudo neemt op zondag 6 september deel aan het Scheveningse Shantykoren Festival dat zowel op zaterdag 5 als zondag 6 september op de Boulevard aldaar wordt gehouden. In totaal doen 18 koren mee aan dit festival. Omdat ook veel partners van de zangers meegaan wordt de reis gemaakt met een dubbeldeks touringcar en maakt men er gelijk een “dagje uit” van.

Fortitudo zal voor de eerste keer optreden om 14.00 uur op het podium aan de Noordzijde van de Boulevard. Het tweede optreden is om 15.30 uur op het podium bij de opgang naar de Pier. Om 17.00 uur sluit Fortitudo het festival af met een optreden op het podium t.h.v. de Palacestraat.

17 aug. 2009: Afscheid van Greet tijdens barbecue.
De 70-jarige accordeoniste Greet van der Wegen uit Dinteloord heeft aangegeven dat de vele optredens en repetities haar wat te veel gaan worden en dat ze daarom stopt met het muzikaal begeleiden van Fortitudo. Tijdens de jaarlijkse barbecue die op zaterdagavond 29 augustus wordt gehouden zal Fortitudo officieel afscheid nemen van Greet. Omdat de maand september ook voor de vier overige muzikanten een drukke maand is komt Piet Vogelaar (eveneens uit Dinteloord) in iedergeval gedurende de maand september het koor als accordeonist versterken. De eerste repetitieavond woonde hij al bij. Het bestuur hoopt dat Piet het naar zijn zin zal hebben en zijn medewerking niet tot de maand september zal beperken.

06 Aug 2009 : September drukke maand voor Havenkoor Fortitudo

In 2008 organiseerde Havenkoor Fortitudo een korenfestival als onderdeel van het Water Weekend Willemstad. Nu het waterweekend in 2009 niet doorgaat omdat de gemeentelijke subsidie naar de mening van de organisatie te laat los kwam, heeft Fortitudo besloten op 19 september a.s. zelfstandig een korenfestival in Willemstad te gaan organiseren.

Korenfestival

De organisatie is in principe al rond en bewust wordt kleinschalig begonnen, maar als het evenement aanslaat wil Fortitudo het verder gaan uitbouwen naar een jaarlijks terug kerend groot bovenregionaal evenement. Fortitudo weet zich verzekerd van de medewerking en steun van de gemeente Moerdijk, het Wapen van Willemstad en De Rosmolen.

Op 19 september zullen vanaf de Parade tussen 15.00 - 19.00 uur de shanty’s en andere zeemansliederen over de haven schallen. Behalve Fortitudo zelf zullen in ieder geval De Batraven uit Bergen op Zoom en ’t Craeyenest uit Roosendaal aan het festival deelnemen. Daarover zijn al afspraken gemaakt met deze koren tijdens het festival dat onlangs in Roosendaal werd gehouden.

Druk

Het wordt de komende weken een drukke periode voor Fortitudo. Op zaterdagavond 29 augustus gaat men de onderlinge banden extra aanhalen tijdens een barbecueavond bij ’t Wapen van Willemstad. Uiteraard zijn daar de partners ook welkom en er zal vast ook wel gezongen worden.

Op zaterdagmiddag 5 september is er een optreden gepland tijdens de braderie die in Helwijk ter gelegenheid van de feestweek aldaar wordt gehouden. De dag erna, zondag 6 september, neemt Fortitudo deel aan een groot Shantykoren festival dat gehouden wordt op de boulevard te Scheveningen. Een “dubbeldekker” is nodig om alle muzikanten, zangers en aanhang naar Scheveningen te vervoeren.

Op 12 september wil men geen verstek laten gaan tijdens een feestje dat voorzitter Kees Smit op Fort Sabina geeft t.g.v. zijn 25-jarig huwelijks jubileum.

Een week daarna dan het eigen festival. Omdat het anders te druk zou worden heeft men besloten een uitnodiging om op 26 september in Dinteloord op te komen treden af te slaan.

18 Apr 2009 : Havenkoor Fortitudo naar Steenbergen

Al sinds de oprichting van Havenkoor Fortitudo vervullen de dames Miranda Goudzwaard en Greet van de Wegen een belangrijke rol in de muzikale begeleiding van het mannenkoor. Beiden wonen ze in Dinteloord en zijn al jaren fanatiek lid van het accordeon orkest Osiveo te Steenbergen.

Het bestuur van Fortitudo hoefde dan ook niet lang na te denken toen Osiveo vroeg of het Willemstadse havenkoor mee zou willen werken aan de voorjaarsuitvoering van Osiveo. Die uitvoering is vanavond (zaterdag) in ’t Cromwiel te Steenbergen en begint om 20.00 uur. De zaal is open vanaf 19.30 uur.
Inmiddels loopt de agenda voor Fortitudo al weer aardig vol.

Op 13 juni gaat men in Dinteloord optreden tijdens de braderie aldaar. 4 juni staat Klundert Glundert op het programma. Op 12 juli gaat Fortitudo naar ’t Craeyenest te Roosendaal en op 6 september is de promenade van Scheveningen het domein van de zangers. Waarschijnlijk volgt op 19 september een korenfestival in Willemstad. Tussendoor staan nog een aantal optredens op het programma die nog niet helemaal zeker zijn.


Fortitudo bestaat momenteel uit 53 leden waaronder Herma Salomons als dirigente, Miranda Goudzwaard, Greet van de Wegen, Corrie Timmers en Cees Nuijten als accordeonisten en Joop van de Meeberg als gitarist, banjoboy en bespeler van vele andere instrumenten.


De eerste CD van Fortitudo is in de maak. De opnames daarvoor zijn onlangs gemaakt in museum/galerie Van Lien te Fijnaart. Wanneer de CD uitkomt, is nog niet bekend.

20 Nov 2007 : Van shantykoor naar havenkoor

Tijdens een bijzondere algemene ledenvergadering van shantykoor Fortitudo op maandag
19 november is besloten om voortaan als Willemstads Havenkoor Fortitudo door het leven
te gaan.

Reden voor deze verandering is dat de Willemstadse zangers zich niet willen beperken tot
het zingen van alleen maar shanty’s, hoewel deze liederen ook wel tot het repertoire zullen
blijven behoren.

Fortitudo is niet echt een shantykoor omdat ze ook heel veel andere liedjes zingen.
Als er dan een vlag moet worden gevonden die de lading beter dekt ligt de benaming
havenkoor voor een koor uit Willemstad met zijn prachtige haven natuurlijk voor de hand.

06 Nov 2007 : Shantykoor groeit en bloeit

De inloopavond van 5 november is opnieuw voor 4 zangers aanleiding geweest zich bij het
nieuwbakken shantykoor aan te sluiten. Na 1 jaar bestaat Fortitudo nu uit zo’n 40 zangers
en 5 begeleiders, die iedere 1ste en 3de maandag van de maand om 20.00 uur in
hotel-restaurant Het Wapen van Willemstad bijeenkomen om te oefenen.

17 Sep 2007 : Verdere uitbreiding muzikale begeleiding

Opnieuw uitbreiding van onze muzikale begeleiding.
Greet van der Weegen is haar naam, ze komt uit Dinteloord en ze speelt accordeon.
Welkom Greet en we hopen dat je net zo van het koor zal genieten als wij zelf!!!


20 Feb 2007 : Uitbreiding muzikale begeleiding

Corry Timmers is sinds afgelopen week onze muzikale begeleiding komen versterken
als derde accordeonist(e).